www.sailing-dulce.nl

Logboek 2021/1 Coronawinter in Gorcum

Direct naar het

laatste verslag 

 

Een jaar geleden stond dit eerste kwartaal in het teken van mijn reis met de Bark Europa naar Antarctica en de terugkeer uit het diepe zuiden van Zuid-Amerika tijdens een om zich heen grijpende coronapandemie. Je mag zeggen dat ik in beide gevallen ongewoon veel geluk had: het was de voorlopig laatste expeditie van het schip en ik bemachtigde het allerlaatste ticket van een vlucht naar Amsterdam uit Rio de Janeiro.

     Dit jaar is alles anders. In dit kwartaal zullen hopelijk massale vaccinatiecampagnes het virus op de knieën dwingen. Zou de wereld zijn les geleerd hebben? Na de zomer van vorig jaar leefden we nogal geïsoleerd in ons Gorcums appartementje. Dulce werd op de wal gezet om uit te drogen. Als het virus voldoende ingedamd is, zullen we in het tweede kwartaal van dit jaar weer kunnen varen. Nu rekenen we erop dat we ons eenzaam bestaan nog zeker de eerste drie maanden van 2021 moeten voortzetten.

 

De foto hierboven van de Lingehaven in de sneeuw is niet zo oud. Hij is van 1994 - 1995, denken kenners. Ons huis - links van het midden op de achtergrond - staat er al in zijn nieuwe vorm en die dateert van 1992. Het achterste schip in het midden, afgemeerd aan het Eind, was een restaurantboot. The Clipper. Ik heb er nooit gegeten. Buurtbewoners weten te vertellen dat het restaurant van een vluchteling uit het Iran van de ayatollahs was. De in Gorcum zeer bekende Chef Abbas. Het schijnt er niet lang gelegen te hebben. Abbas begon daarna een Iraans restaurantje op de Haarstraat. We aten er graag. Daarna zat hij met een afhaalrestaurant op de Burgstraat, maar dit jaar kwam hij weer terug op de Haarstraat. Maar helaas pech - corona. Je kunt er overigens wel bestellen, afhalen of laten thuisbezorgen. Iraans eten is verrukkelijk!

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (122)

Vrijdag 01-01-2021, Nieuwjaarsdag

Op oudejaarsavond was een gezamenlijke vriendin uit onze ziekenhuistijd bij ons. Gezellig. De hele avond hoorden we buiten verspreide knallen, maar beduidend minder dan andere jaren. Op zeker moment klonk er een handgranaatharde knal vanaf de Langendijk. We zagen met plezier de zwierige weemoed van Joost Prinsen in de eerste aflevering van Matthijs gaat door. Mijn dochter Floor heeft er als teamlid hard aan meegewerkt. De glijbaan voor rolstoelers van een jonge uitvinder was ook leuk. Van de conference van Youp van het Hek hield ik de term salafistfuck over. Een lange omarming bracht Anna en mij het nieuwe jaar in. Ook daarna weinig vuurwerk en geen mens op straat. Gorcum ging kalm over naar 2021. Mevrouw onze burgemeester bedankt op Twitter de inwoners en de hulpdiensten. Op andere plaatsen in het land was er veel meer aan de hand en werd 2021 ondanks het vuurwerkverbod knallend ingeluid. De ME en de politie grepen op verschillende plaatsen in. Hulpverleners hadden last van agressieve mensen maar er kwamen 30 procent minder meldingen binnen dan een jaar eerder. De zwaarbelaste ziekenhuizen werden ontzien en er kwamen veel minder mensen met vuurwerkletsel op de SEH-afdelingen, want velen vierden de jaarwisseling thuis met oliebollen en champagne.

 

Vanmorgen hebben we een mix van zon en wolken. Wind is er nauwelijks. Ik hang de nieuwe scheurkalender op (foto hierboven). Weer 365 blaadjes te gaan. De gebruikelijke vuurwerkrotzooi in de straten ontbreekt dit keer. Anna kijkt als ieder jaar naar het Nieuwjaarsconcert, ditmaal zonder publiek vanwege corona. Ik lees met toenemende herkenning en instemming 'Fantoomgroei' van de journalisten Sander Heijne en Hendrik Noten (AtlasContact, 2020). Dat poogt te analyseren 'waarom we steeds harder werken voor steeds minder'. Daarbij grijpen de auteurs terug op een tijd die ikzelf bewust meemaakte: die van het Akkoord van Wassenaar in 1982. Het was het begin van de afkalving van vakbeweging en sociaaldemocratie - en van invoering van de neoliberale ideologie van flexibilisering, marktdenken, belastingverlaging voor bedrijven, loonmatiging voor werknemers en zelfs vermindering, de afbraak van sociale voorzieningen en de verzorgingsstaat. Een beleid dat in de volgende decennia in de hele westerse wereld een grote economische bloei teweegbracht, maar de grote meerderheid van de mensen werd er niets beter van. De neoliberale afbraak werd zelfs voortgezet tijdens de bankencrisis in 2008 en de eurocrisis die erop volgde. Inplaats van de mega-bedrijfswinsten te herinvesteren gebruikte de toplaag van CEO's en aandeelhouders het geld voor 'exhibitionistische zelfverrijking' (Wim Kok). Het gevolg was de aftakeling van de middenklasse en een steeds groter gapende kloof tussen de bezittende klasse en de overgrote meerderheid van het volk.

     Ik heb die hele neergang in de kwaliteit van de samenleving al die tientallen jaren bewust meegemaakt. Dit boek geeft er een goede greep op. Ik ben nu halverwege. De hoop is bij velen dat de huidige pandemie-crisis aan het doorgeschoten neoliberalisme een eind kan maken - maar dat gebeurt niet vanzelf.

 

De coronacijfers zijn er tot halverwege de middag nog niet. Opnieuw een computerstoring bij het RIVM of de aanleverende GGD'en, neem ik aan. Ze zouden waarschijnlijk laag zijn, omdat er sinds gisteren, oudjaarsdag, minder getest werd. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (123)

Zaterdag 02-01-2021

Er is weer veel om van te schrikken, deze ochtend. terwijl de berichten binnenstromen over de vele illegale feesten en raves (?) van jongeren met oud- en nieuwjaar lees ik dat onderzoekers van het Imperial College in Londen hebben vastgesteld dat de nieuwe (Britse) variant inderdaad zoveel besmettelijker is, dat het reproductiegetal er 0,4 - 0,7 procentpunt mee opgehoogd wordt. Inderdaad: een stuk besmettelijker. 'Dit is de ernstigste verandering in het virus sinds de start van de epidemie', zegt hoogleraar Axel Gandy van de Britse universiteit tegen de BBC. Het lijkt er ook op dat meer jongeren onder de 20 besmet raakten met deze variant. De variant verspreidt zich snel over de hele wereld en ook in ons land. Dat betekent dat de lockdown eerder strenger moet worden dan soepeler. De in gang komende massavaccinaties zullen daar de eerste vier maanden nog te weinig verandering in brengen. Daarbij komt 'dat de tweede golf zo stug blijkt dat die de eerste golf op verschillende vlakken gaat overtreffen' zo schrijft Wouter van Loon in de NRC. Het RIVM schat dat het aantal besmettelijke mensen nu grofweg gelijk is aan het hoogtepunt van de eerste golf, zo rond de 170.000. Ook in de ziekenhuizen nemen de aantallen Covid19-patiënten snel toe naar het niveau van het voorjaar, nu de gemiddelde leeftijd van de patiënten oploopt. Zie de grafiek hierboven.

 

Onder massieve druk van politiek en medische en verpleegkundige organisaties gaat minister De Jonge vanmorgen ermee akkoord het ziekenhuispersoneel met voorrang en als eersten te vaccineren. Ik geloof niet dat hij er blij mee is, want hij zegt ietwat zuur: 'We maken een kleine zijstap op de vaccinatieroute'. Het gaat om personeel van ambulances, de spoedeisende hulp en de IC- en Covidafdelingen in de ziekenhuizen. Ze moeten het wel  zelf regelen aanstaande maandag, direct na het weekeinde, te beginnen. Ik begrijp de narrigheid van de minister wel. 'Er zijn altijd mensen die vinden dat ze als eerste gevaccineerd moeten worden. Als je je aan de hoofdroute vasthoudt, ben je star. Als je daarvan afwijkt, zwabber je. In deze baan krijg je altijd kritiek', zegt hij nog. Inderdaad, gisteravond roepen de huisartsen ook al om voorrang. Ze vinden zich belangrijker dan kwetsbare mensen. Want wat is die hoofdroute? Die volgt het advies van de Gezondheidsraad om kwetsbaren en ouderen boven de 60 eerst te vaccineren. Daarmee wordt de grootste gezondheidswinst geboekt.

 

Onze voorraden zijn op. Dus hebben we boodschappen nodig. terwijl Anna de kerstversiering en de boompjes opruimt en naar de kelder brengt, lk loop ik langs de super en de groenteboer in de binnenstad. Bij Het Kruidvat zoek ik naar kaarsen. Die hebben ze normaliter, maar nu is het schap leeg. Geen aanvoer meer, zegt een medewerkster. 's Middags komen Barbara en Nikita langs. Er is veel te vertellen. De vader van Michel is op oudejaarsavond overleden aan corona. Dat kwam aan. Hij werd 72 jaar. Donderdag is de crematie.

    Als ze weg zijn, pakken we het gourmetstelletje uit, mijn kerstcadeautje. Vanavond gaan we het uitproberen, romantisch bij het licht van onze laatste kaarsen en aan de keukentafel om de boeken in de bibliotheek te ontzien.

 

Er zijn weer cijfers. Die van gisteren waren door computerfouten te laat. Vandaag zijn ze weer op tijd. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8630 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 431 meer dan gisteren. Dat duidt wel op verdere daling. In de ziekenhuizen en de IC's stabiliseren de getallen. Er werden 38 overleden Covid-patiënten gemeld, 60 minder dan gisteren. De besmettingen in verpleeghuizen stijgen wel en passeren het niveau van de 1e golf. In Gorcum hadden we 19 nieuwe besmettingen (4 minder dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 

  

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (124)

Vlak na de oerknal splitsen zich overal in het heelal baby-universa af, die er voor ons uitzien als zwarte gaten (Credit:Kavli IPMU)
Vlak na de oerknal splitsen zich overal in het heelal baby-universa af, die er voor ons uitzien als zwarte gaten (Credit:Kavli IPMU)

Zondag 03-01-2021

We weten sinds enige tientallen jaren dat het heelal slechts voor 5 procent uit gewone materie bestaat. Het overgrote deel bestaat uit donkere energie (68 procent) en donkere materie (27 procent). Daar weten we weinig tot niets van; het maakt je erg bescheiden en ik schreef er hier herhaaldelijk over. Sinds vele jaren zoekt men er intensief naar, tot op heden zonder resultaat. Hoe weten we dan toch dat er zoiets als donkere materie bestaat? Het bewijs werd in 1978 geleverd door de studie van de rotatie van sterrenstelsels, zoals onze eigen Melkweg. Als je alleen de bekende materie telt zouden die stelsels niet kunnen bestaan. De sterren in de spiraalarmen zouden door de middelpuntvliegende kracht allang geleden uit de bocht gevlogen zijn. Er moet dus iets zijn dat de zwaartekracht levert om de stelsels intact te houden. Dat iets noemde men donkere materie, omdat je er niets van kon zien. Je kon wel uit de extra geleverde zwaartekracht berekenen hoeveel massa het moest hebben. Men denkt ook dat de onbekende materie al bij de oerknal ontstond.

     Er zijn veel hypotheses over wát donkere materie is, zoals WIMPs (Weakly interacting massive particles), supersymmetrie-deeltjes zoals het neutralino en andere Majorana-deeltjes. De laatste zijn raadselachtige deeltjes die tegelijk hun eigen anti-deeltje zijn. In een nieuw artikel deze herfst in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Review Letters ontvouwt een internationaal team van theoretisch natuurkundigen een andere optie. Zij stellen een scenario voor waarin zich overal na de oerknal enorme aantallen kleine zwarte gaten hebben gevormd, die ze primordial black holes (PBH's) noemen. Ze ontstonden dus lang voordat zich sterrenstelsels, sterren en planeten ontwikkelden. Dat zou zijn gebeurd tijdens de ultrakorte periode van kosmische inflatie – de onwaarschijnlijk krachtige flits van extreem snelle uitdijing van het jonge heelal in alle richtingen tijdens de eerste microseconde na de oerknal, als een luchtballon die in een oogwenk opgeblazen werd tot kosmische afmetingen. Een periode die het heelal overal egaliseerde en die de basis heeft gelegd voor de vorming van de latere (clusters van) sterrenstelsels. Tegenwoordig wordt die flits van kosmische inflatie door velen als de échte oerknal beschouwd, direct nadat de kiem van het oer-heelal ontstond.

     De auteurs hypothetiseren dat tijdens de kosmische inflatie zich overal microscopisch kleine universa afsplitsten van het exploderende oer-heelal (zie de afbeelding hierboven). Al die baby-universa klapten in elkaar tot minieme zwarte gaten, waaruit niets kan ontsnappen, zelfs geen licht - dus kunnen we ze niet zien. Net zoals zwarte materie. Eigenlijk is de hypothese een variant op de multiversum-hypothese, waarover ik ook vaak schreef. De baby-universa kunnen overal ontstaan door quantum-fluctuaties. Die vormen een typische eigenschap van het kosmisch vacuüm, waarbij deeltjes en hun anti-deeltjes energie 'op de pof' lenen en kort in het bestaan kunnen flitsen, mits ze daar supersnel naar terugkeren. Ze heten daarom virtuele deeltjes. Die mogelijkheid bestaat omdat absoluut vacuüm - een ruimte zonder deeltjes - in beginsel niet kan bestaan. Het rare fenomeen werd in 1948 bewezen door de Nederlanders Hendrik Casimir en Dirk Polder; het werd in 1997 definitief experimenteel bewezen en heet naar hen het casimir-polder effect. Het vacuüm heeft daarom altijd een minimale energie, genoeg om die virtuele deeltjes te laten ontstaan. Ontelbaar veel zelfs en een groot deel kan in een oogwenk uitgroeien tot baby-heelallen, volgens het nieuwe artikel. In de loop van de 13,8 miljard jaar dat het universum bestaat, kunnen aantallen primordiale zwarte gaten samensmelten tot sommige van de ultrazware zwarte gaten, die we nu waarnemen.

     Kan deze hypothese ook bevestigd worden door waarnemingen? De zwarte gaten van dit ‘multiversum’-scenario zouden op indirecte wijze kunnen worden opgespoord met de Hyper Suprime-Cam van de 8,2-meter Subaru-telescoop op Hawaïi, een enorme digitale camera, met behulp van zwaartekracht-lensing. Daarmee werd onlangs een eerste kandidaat-PBH ontdekt, een spot van oplichtend sterlicht dat door de lenswerking van een primordiaal zwart gat met ongeveer de massa van onze maan kan zijn veroorzaakt. Meer waarnemingen van de telescoop zullen volgen. Ook die van het nieuwe Vera C. Rubin Observatorium in Chili, dat nog in aanbouw is. Mogelijk worden er dan overal voldoende primordiale zwarte gaten gevonden om de donkere materie in het heelal te verklaren.

 

Gisteravond met succes gourmet genoten (foto hier). In de keuken, om vetaanslag op de boeken in de kamer te vermijden. Het is een gezellige bezigheid; ik herinner dat we het vroeger vaak met de kinderen deden. Vandaag is het een grijze dag. Droog, dus veel vissers en wandelaars. Barbara & Michel komen op proef langs met hun golden retriever van 1 jaar, Dex. Die moet hier logeren als ze woensdag en donderdag in het oosten des lands zijn voor de herdenking en de crematie van de vader van Michel. Dex verkent opgewonden de nieuwe omgeving, maar al gauw kalmeert hij.

 

Coronacijfers. Verdere daling, dat geeft hoop. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1185 minder dan gisteren. Dinsdag komt het RIVM met nieuwe weekcijfers; dan moet blijken of het een echte daling is  of dat er vanwege het lange weekeinde en oud-en-nieuw minder getest werd. De bezetting van ziekenhuizen en IC's bleef stabiel. Er werden 47 overleden Covid-patiënten gemeld, negen meer dan gisteren. Verpleeghuizen blijven hoog. In Gorcum waren er 17 nieuwe besmettingen (2 minder dan gisteren).

     Met enige ergernis verneem ik dat de huisartsen ook voor elkaar hebben om als eerste te worden gevaccineerd. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bereikte daarover een akkoord met het ministerie van volksgezondheid. Ook zij verdringen dus kwetsbare en oudere mensen naar later in de tijd. Juist bij het snel vaccineren van deze groep ligt de grootste gezondheidswinst, adviseerde de Gezondheidsraad herhaalde malen. Het gevolg is dat er nu meer slachtoffers van corona in deze groep zullen vallen dan nodig was geweest. In Polen is zelfs een idiote praktijk gegroeid om beroemde Polen al eersten te vaccineren. Het betreft politici van de regeringspartijen, zakenlieden, TV-presentatoren en acteurs. 'Om een voorbeeld te stellen', is de officiële reden. Naar het begin van dit kwartaal

     

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (125)

Maandag 04-01-2021

De update over de maand december van de gemiddelde wereldtemperatuur in de lagere atmosfeer, gemeten door satellieten, vertoont een flink lagere waarde dan in november: +0,27 graden Celsius vs. +0,53 in november, ten opzichte van het gemiddelde over de periode 1981 - 2010. Vermoedelijk is de oorzaak dat de huidige La Niña in de Pacific doorzet. Die heeft koelend effect op het oppervlaktewater in de oceaan en dus ook op de atmosfeer erboven. Lees hier wat de World Meteorological Organisation (WMO) ervan zegt. De lage maandwaarde verandert de opwarmingstrend sinds 1979 niet. Die blijft staan op +0,14 graden per decennium (+0,18 graden boven land en +0,12 graden iedere tien jaar boven oceanen).

 

Van de week was er discussie over wat 'normaal' genoemd moet worden in weerberichten. Dat komt door de aanpassing van de 30-jaarsperiode waarover de gemiddelden berekend worden. Tot dit jaar was dat 1981 - 2020; maar bij de voltooiing van ieder decennium schuift het tien jaar op. Nu gaan we dus het gemiddelde van de periode 1991 - 2020 als 'normaal' gebruiken. Ja maar, roepen klimaatdeskundigen, wat is tegenwoordig bij de snelle opwarming van het klimaat nog normaal? Ze hebben gelijk: het weer wordt nu opeens vaker normaal en de situatie van bijvoorbeeld veertig of vijftig jaar geleden raakt helemaal buiten beeld. Dat heet het shifting baseline syndrom.  Sommigen weermannen besluiten om die term niet meer te hanteren en te spreken van 'bovengemiddeld'. Gerrit Hiemstra en Peter Kuipers Munneke bijvoorbeeld.

 

Ik kan me voorstellen dat minister De Jonge allang spijt heeft dat hij met zijn vaccinatiestrategie afweek van het doorwrochte advies van de gezondheidsraad, dat als meest optimale strategie voorstelde het eerst vaccineren van kwetsbare mensen en ouderen in de thuissituatie. Dat zou de grootste gezondheidwinst opleveren. Maar toen kwamen er technisch-logistieke problemen, zoals de batchgrootte van de verpakkingen en de -70 graden bewaartemperatuur. Dus koos hij het zorgpersoneel in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen als eersten. Toen drongen de hysterisch geworden dokters Gommers en Kuipers zich met het ziekenhuispersoneel naar voren. Daarna de huisartsen onder leiding van Ella Kalsbeek: 'wij zijn ook onmisbaar en staan in de eerste linie'. Dat was 'een klein zijstapje op de hoofdroute', zei de minister. En nu willen de leraren, politieagenten en boa's ook voorrang bij het inspuiten van coronavaccins. Het wordt alsmaar ingewikkelder. Straks willen de taxichauffeurs, de pakjesbezorgers en de prostituees ook eerder. Wie het hardst schreeuwt, krijgt als eerste het vaccin, lijkt het wel. Het leidt alleen maar tot verder uitstel voor de kwetsbaren. Daar moet hoognodig een eind aan komen, de doelstelling van een optimale vaccinatiestrategie raakt alsmaar meer achterop en veroorzaakt steeds meer onnodige extra zieken, coronadoden en overbelaste ziekenhuizen. NRC-journalist Tom-Jan Meeus zegt het snedig op Twitter: 'Misschien moeten alle groepen die voorrang eisen aangeven wie minder snel gevaccineerd moeten worden. Dan weten we we het over hebben'. De werkgevers in de ouderenzorg pleiten er inmiddels ook voor niet meer af te wijken van de oorspronkelijke strategie. De hoofdroute, dus. Op woensdag begint Nederland met vaccineren van zorgpersoneel, twee dagen eerder dan gepland. Dat is tenminste iets.

 

Terwijl er al meer dan een miljoen mensen gevaccineerd zijn, stijgen de coronacijfers in het VK bijna loodrecht. In Duitsland en Italië worden de lockdowns verlengd. Mogelijk is er in de Belgische Kempen nu ook een besmettelijker variant van het virus opgedoken. Polen lokt met hoge salarissen artsen en ander medisch personeel uit Oekraïne en Wit-Rusland.

Bij ons dalen de besmettingen verder. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6671 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 757 minder dan gisteren. Ziekenhuizen en IC's stijgen wel. Er overleden 65 Covid-19-patiënten. Gisteren waren dat er nog 47. In Gorcum hebben we 24 nieuwe besmettingen (7 meer dan gisteren).

     We hebben een grijze, donkere dag. Anna haalt wat boodschappen en ik breng de vuilnis weg. Dat is alles. Naar het begin van dit kwartaal

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (126)

Dinsdag 05-01-2021

Al dagen ligt het land overhoop over de zwalkende vaccinatiestrategie van minister De Jonge. Vandaag legt de Tweede Kamer hem het vuur na aan de schenen. Ik had vaak met de veelgeplaagde bewindsman te doen, die omringd met onzekerheden en protesten een pandemie moet zien te bestrijden. Maar nu hij afweek van de herhaalde adviezen van de Gezondheidsraad om voorrang te geven aan ouderen en zwakken, maakt hij er een potje van. Eerst komen vanaf morgen de zorgmedewerkers, het ziektepersoneel en de huisartsen. Henk Krol wil graag ook eerst de brandweerlieden vaccineren. Het is een lachertje, als het niet zo treurig was. In het schema hierboven zie je dat de groepen die er het meest baat bij hebben pas in het 2e kwartaal aan bod komen. In Trouw leggen een arts en een gezondheidseconoom in een rustig artikel uit waarom het onverstandig is om ouderen en kwetsbaren geen voorrang te geven. Wat is de crux? Vaccineren op basis van gezondheidsrisico. 'Door op basis van ziekterisico te vaccineren voorkomen we zoveel mogelijk gezondheidsschade, ontlasten we de zorg en kan de economie weer zo snel mogelijk open.' Daarvoor geldt een simpele rekensom. 'De gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking is namelijk 42 jaar. De kans op overlijden aan een Covid-19-infectie voor iemand van begin veertig is zo’n 0,16 procent, terwijl dit voor een 80-plusser rond de 10 procent is, een factor 62 (!) verschil.' Dat kun je eenvoudig doortrekken naar de aantallen opnames in ziekenhuizen. Als je die druk als eerste vermindert help je de ziekenhuizen het meest. Wie de zorg wil ontlasten moet eerst de ouderen en zwakken vaccineren.

     Buitendien is er helemaal geen bewijs dat gevaccineerde mensen het virus niet meer verspreiden. Dat heet 'steriliserende ring-immuniteit' en die is niet aangetoond. Ze kunnen hun patiënten mogelijk nog steeds besmetten of het virus bij patiënten weer opdoen en (zonder zelf ziek te worden) verder verspreiden. 'In het slechtste geval voorkomt het vaccin de symptomen, maar niet de verspreiding.'

     Weloverwogen kun je de vaccinatiestrategie van de minister dus niet noemen. Hij laat zijn oren hangen naar de hardste schreeuwers, zoals Gommers en Kuipers, goede ambassadeurs voor hun achterban maar slechte beleidsmakers. Je kunt ook tegen me zeggen: jij bent 73 en je pleit net zo goed voor je eigen parochie. Ach, het kan me persoonlijk niet zoveel schelen, wij houden het die extra weken en maanden wel vol in ons paradijsje van boeken, films, muziek en games.

 

Het is een bewolkte dag, net iets boven het vriespunt. Winter zit er niet in, hooguit wat natte sneeuw in de loop van de week. Er is ook goed nieuws: ons pensioenfonds hoeft niet te korten op ons pensioen. De voorlopige dekkingsgraad was iets hoger dan 91 procent, dat valt weer mee. En als we tenslotte ergens in april aan de beurt zijn voor vaccinatie, kunnen we misschien in mei weer varen.

 

Er breekt dezer dagen ook een debat aan over de selectie van patiënten. Wie komt er bij schaarste aan plaatsen in aanmerking voor een bed op de IC? Het komt tot dusver weinig tot helemaal niet voor, maar dokters hebben de neiging om de jongeren boven ouderen te verkiezen. Het staat sinds de afgelopen zomer in hun draaiboek: in het zwarte scenario (fase 3) kunnen ze in uiterste gevallen, bij chronisch plaatstekort en als medische selectiecriteria geen uitsluitsel meer bieden, een jonge patiënt voorrang geven voor de IC. Tja, dat is leeftijdsdiscriminatie, vindt het kabinet. Nog in maart vorig jaar stemde de Tweede Kamer voltallig voor een motie van SP en 50Plus om geen leeftijdsonderscheid te hanteren. Minister Van Ark bereidt een wetsontwerp voor om het te verbieden. Zij vindt dat je in zo'n situatie moet loten. Nu zijn de dokters boos: de minister mag niet op de stoel van de medicus gaan zitten. Maar zo'n beslissing is juist een klassiek voorbeeld van een ethische beslissing, zeker geen medische. En daar kun je heel erg verschillend over denken. Dat is ook waar. De keuze zal zich in de praktijk zelden voordoen, maar is niet uitgesloten als de bezetting in ziekenhuizen verder blijft toenemen. Stel dat de ene ernstige patiënt 59 jaar is en de andere 61? Dan is loten is in uiterste instantie wel zo eerlijk. Maar is dat ook tussen mensen van 20 en 70 jaar zo? Nee, zal ieder weldenkend mens zeggen. Daar hoef je geen medicus voor te zijn. Maar daarmee ben je er nog niet. Verkies je bijvoorbeeld een 40-jarige dakloze junk boven een actieve 70-jarige Rode Kruisvrijwilliger? Nee, begin er niet aan. Loten dus, ook beroerd maar wel eerlijk.

 

Coronacijfers. Opnieuw dalen de cijfers. Vandaag kwamen er 6412 nieuwe bevestigde coronabesmettingen bij. Dat zijn er 247 minder dan gisteren. Het reproductiegetal daalde naar beneden 1: 0,91 op 18 december. Heel goed! De druk in de ziekenhuizen en de IC's is redelijk stabiel. Er werden 152 overleden Covid-patiënten bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er nog 65. In Gorcum hadden we 16 nieuwe besmettingen (8 minder dan gisteren).

     Het RIVM vindt de cijfers over de afgelopen week echter moeilijk te duiden. 'De daling van het aantal besmettingen kan het gevolg zijn van minder testen', zegt Aura Timen. Ik vermoed dat ze daar ook bang zijn dat de politici opnieuw de maatregelen te vroeg zullen versoepelen. Naar het begin van dit kwartaal

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (127)

De Russische griep, cartoon van Pépin (E. Guillaumin) uit 1889, hier nog
De Russische griep, cartoon van Pépin (E. Guillaumin) uit 1889, hier nog 'influenza' genoemd. Dokters en apothekers (Potards) profiteren )bron: Wikipedia)

Woensdag 06-01-2021

Sinds onheuglijke tijden wordt de mensheid af en toe geteisterd door onheil en plagen en pandemieën, waaronder zoönosen, ziekten die van dier op mens overspringen. Volgens de wetenschap komen ze steeds vaker voor. Oorzaken: globalisering en overbevolking. We leven steeds dichter op elkaar en slepen steeds meer goederen over de wereld. Ziekteverwekkers reizen mee. Het boek 'Zoönose' van David Quammen (Ned. vert. AtlasContact, 2013) staat er vol mee. Dat ze tegenwoordig vaak in China ontstaan is niet vreemd. De enorme metropolen zijn zwaar overbevolkt. De stad Wuhan, waar naar alle waarschijnlijkheid de huidige Covid-19 pandemie ontstond, telt tegenwoordig alleen al negentien miljoen inwoners, meer dan ons hele land.

     Gisteren stuitte ik op de Russische griep van 1888 in het boekje 'Teveel' van de Utrechtse bioloog en emeritus-hoogleraar Jelle Reumer (Lias, 2020), dat gaat over overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en pandemie. We hebben allemaal gehoord van de Spaanse griep in 1918/1919, die wereldwijd meer slachtoffers maakte dan de menselijke slachtpartij van de eerste wereldoorlog. Naar schatting 20 tot 100 miljoen doden. Dat was een influenza-virus van het type H1N1. De oorsprong van de pandemie was overigens niet Spanje; nooit werd duidelijk waar het virus vandaan kwam. Het type H1N1 sloeg overigens weer toe in 2009. Dat was de Mexicaanse griep die ook wel varkensgriep wordt genoemd, omdat sommigen denken dat het virus toen in Mexico oversprong van varkens op mensen, maar het kan ook in China zijn gebeurd.

     Terzijde: die pandemie viel uiteindelijk mee. Volgens Reumer kende hij over de hele wereld 700 miljoen besmettingen en 300.000 doden, maar dat moet een vergissing zijn. Quammen zegt dat de Mexicaanse griep uiteindelijk niet zo kwaadaardig uitpakte als verwacht en volgens Wikipedia waren de aantallen besmettingen en doden veel lager. Verwarring, want de Engelse Wikipedia geeft weer veel hogere aantallen: naar schatting 700 miljoen tot 1.4 miljard besmettingen en nog geen 20.000 doden.

     Die (voor mij) onbekende Russische griep van 1888 - 1890 intrigeert me omdat het waarschijnlijk geen infuenzavirus was, maar een coronavirus, het menselijke coronavirus OC43. Het veroorzaakt vrijwel dezelfde ziektesymptomen als het virus van de huidige pandemie en Deense onderzoekers meldden deze zomer dat het mogelijk ook een coronavirus betrof. Eerdere onderzoekers kwamen in 2005 tot dezelfde conclusie. De Nederlandse Wikipedia vermeldt het niet, maar de Engelse wel. Van de ernst van die minder bekende Russische griep schrik je: naar schatting 1 - 10 miljoen doden. Het was de meest dodelijke pandemie van de 19e eeuw en tevens een van de meest dodelijke in de geschiedenis. Het duurde vijf jaren voordat hij verdween. Houd er rekening mee dat vaccins toen niet bestonden. Ter vergelijking: de huidige Covid-19 pandemie veroorzaakte tot op vandaag al meer dan 85 miljoen besmettingen en bijna 1,9 miljoen doden (bron: Johns Hopkins Covid-19 dashboard). Hij is dus nu al even ernstig als de Russische griep van 130 jaar geleden, maar tot dusver minder dan de Spaanse griep van 30 jaar daarna.

 

Een bewolkte, rustige dag. De hemel heeft de grijze kleur van een sneeuwlucht, maar er komt geen sneeuw. Alleen in het oosten is er wat kans. Iedere dag loop ik verwachtingsvol naar de brievenbus, maar de boekbestellingen per post laten het al weken afweten. Bol.com (waar ik alleen boeken uit het buitenland bestel) en andere online-winkels werken al vanaf november ver boven hun capaciteit. Uit principe bestel ik alle andere boeken bij onze locale Boekhandel De Mandarijn, maar ook daar ontvangen ze hun bestellingen later dan anders.

     Geen reden om de deur uit te gaan of beter: alle reden om de deur niet uit te gaan. Via een paar Twitter-accounts volg ik de uitslagen van de senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia. De eerste zetel is al veilig gesteld voor de Democraten, de tweede is een spannende race. Om 11 uur ligt de Democraat Jon Osoff 16.000 stemmen voor, met vooral Democratische stemdistricten nog te tellen. Dat zou Joe Biden de meerderheid geven die hij nodig heeft om het land te herstellen van alle Trump-schade. En dan is de nederlaag van Trump volledig: een one-term president die ook nog zowel het Huis als de Senaat verspeelde. De straten in Washington vullen zich ondertussen met Trump-supporters. Men vreest gewelddadigheden/ Op de valreep poogt de vertrekkende president zelf nog zoveel mogelijk schade aan te richten. Zo stelde hij gisteren nog meer beschermde arctische gebieden in Alaska open voor olie- en gaswinning.

     Eén van mijn helden overleed: natuurkundige Martinus Veltman stierf op 89-jarige leeftijd, heeft de Universiteit Utrecht bekendgemaakt. Veltman was van 1966 tot 1981 hoogleraar in Utrecht en ontving in 1999 samen met zijn promovendus Gerard 't Hooft de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Zijn boek 'Feiten en mysteries in de deeltjesfysica' uit 2003 heeft al jaren een ereplaats in mijn bibliotheek.

     's Middags brengen Barbara & Michel onze logee Dexter. Met zijn dekentje, kluiven, eet- en drinkbakjes en hondenvoer. In de twee dagen dat ze naar de begrafenis van Michels' vader zijn hebben we dus een hond. Een erg lieve hond (foto hier).

 

Corona. Vanochtend i;s de eerste coronavaccinatie in beeld: de verzorgende Sanna in Veghel. De minister en 60 cameraploegen zijn erbij. 'Dit is een waanzinnig moment', zegt De Jonge. De ziekenhuizen beginnen ook met vaccineren van eigen personeel. Vanaf overmorgen zijn ook de GGD-priklocaties in Rotterdam en Houten open. Daarna volgen maandag de priklocaties in Amsterdam, Assen en Den Haag en vanaf volgende week vrijdag zijn alle 25 GGD-priklocaties open. Het Europees Medicijnen Agency (EMA) keurt het Moderna-vaccin voorlopig goed. Het is waarschijnlijk ook effectief tegen de Britse corona-variant.

     De cijfers van vandaag. De duivel speelt er inderdaad weer mee: het aantal besmettingen stijgt. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7142 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 743 meer dan gisteren. Ziekenhuizen en IC's dalen, het aantal doden stijgt door. Er werden 175 overleden Covid-patiënten bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er nog 152. Verpleeghuizen onveranderd hoog. In Gorcum hadden we 16 nieuwe besmettingen, evenveel als gisteren. Naar het begin van dit kwartaal

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (128)

Donderdag 07-01-2021

Vervuld van verbijstering zagen we gisteravond de beelden van de bestorming van het Amerikaanse Capitool door een terreurmeute van tienduizenden Trump-stemmers zonder mondkapjes, opgezweept door de president tot een regelrechte aanval op de Amerikaanse democratie. 'It is going to be wild!' zei Trump toen hij de demonstranten bij Het Witte Huis opriep (met hem!) naar het Capitool te gaan. Bij de schermutselingen vielen vier doden, van wie één - een jonge vrouw - door een kogel van veiligheidsdiensten toen ze door een afgesloten deur wilde forceren om de vergaderzaal te bereiken. Ze is de fanatieke Trump-fan Ashli Babbitt, een geradicaliseerde Irak/Afghanistanveterane. De bestormers waren binnen het gebouw op zoek naar politici. Kantoren van parlementariërs werden vernield en geplunderd. 'Waar zijn ze godverdomme', riepen de indringers, zoekend naar de Congresleden die zich hadden verstopt of in veiligheid waren gebracht.

     Het waren ongekende en historische beelden. De bestorming van het Winterpaleis in Petersburg, dat soort associaties kwamen in me op, en het gevoel dat je recht in de afstotende, bloeddoorlopen ogen van het fascisme keek. Ook in veel andere steden waren demonstraties en botsingen met de politie. Politiek analyticus Timothy Snyder (van het visionaire boek 'The Road to Unfreedom', 2018) voorspelde dit soort gevolgen van Trumps' giftige cocktail van leugens, waanzin en ophitserij al begin november in deze Twitterdraad. Maar de Trump-revolutie ging deze nacht niet door. Naar alle waarschijnlijkheid blijkt het ook nog een mega-spreader event voor het coronavirus. Je moet hopen dat dit de apotheose mag zijn van het meest schadelijke en meest mislukte presidentschap in de geschiedenis van de VS. Nu de Democraten ook de beide senaatszetels in de staat Georgia hebben bemachtigd is er even lucht en de ultra-rechtse Trump-aanhang is na de val van zijn leider tijdelijk stuurloos - maar niet verdwenen. Het is afwachten of Trump nu zijn kans op de presidentsrace van 2024 heeft verspeeld. Het land blijft verdeeld tot op het bot.

     Overigens is de afwezigheid gisteravond van de Nationale Garde zeer opvallend. Er waren al dagen duidelijke aanwijzingen dat de demonstratie van gefrustreerde Trump-stemmers niet vreedzaam zou verlopen. Washington DC heeft zelf geen garde, maar de burgemeester zou al dagen tevoren de president of de minister van defensie hebben verzocht om via een instructie aan het Pentagon versterking naar het Capitool te sturen. Die zouden geweigerd hebben. Na de bestorming zou niet Trump, The Commander-in-Chief, maar vice-president Pence, buiten hem om de NG hebben opgeroepen toen het volledig uit de hand liep en hijzelf het gebouw uit moest vluchten.

     Midden in de nacht. Het Amerikaanse Congres heeft zes uren na de bestorming zijn gecombineerde zitting hervat. Om 03.40 uur (kwart voor tien onze tijd) bekrachtigt men alsnog met een grote meerderheid de verkiezingszege van Joe Biden. Voorzitter Pence liet na de winnaar van de verkiezingen te feliciteren. Opvalt dat na de bestorming toch nog 138 afgevaardigden en 7 senatoren tegen stemden. Het is nog lang niet over. Trump belooft weliswaar een ordelijke machtsoverdracht, maar hij erkent de uitslag nog altijd niet. 'Dit is slechts het begin van onze strijd om Amerika weer groots te maken.' Natuurlijk zullen de losgeslagen aanhangers van de vertrekkende president over twee weken proberen de inauguratie van Biden te ontregelen. Men is gewaarschuwd. Daarna zal het land tijdens het presidentschap van Biden verlamd blijven en geen rust kennen. Een groot deel van het Trump-electoraat heeft zich laten gebruiken en ophitsen door een charlatan, die ze nooit een oplossing wilde bieden. Hun problemen van massale, uitzichtloze armoede en werkeloosheid zullen, verergerd door een pandemie, ook in de komende periode niet opgelost worden. De diepere oorzaak van de onrust verdwijnt niet. Timothy Snyder schreef ook in 'The Road to Unfreedom' dat een wezenlijk kenmerk van een stabiele staat (of rijk) zijn succesvolle procedures en vaststaande praktijken zijn voor de wisseling van het leiderschap. Ditmaal lijkt het in de VS op het nippertje te lukken, a narrow escape, maar voor de toekomt is het niet meer honderd procent zeker.

 

Wat zeggen de andere twee supermachten ervan? Peking vergeleek de bestorming van het Capitool met de pro-democratiebeweging in Hongkong. 'Met het verschil dat de politie van Hongkong professioneel zijn werk deed en er geen doden vielen.' En Poetin? Die sprak zich er nog niet over uit, maar zijn ministerie van buitenlandse zaken had kritiek. Het Amerikaanse verkiezingssysteem noemt het 'archaïsch, ouderwets en kwetsbaar voor geweld'. Precies, de Chinese en de Russisch democratische systemen zijn véél moderner.

 

Vandaag heb ik weinig aandacht voor het overige nieuws.We hebben een regenachtige dag. Anna laat al vroeg Dex uit en later doet ze boodschappen. Grappig, de hond kijkt graag mee als ik zit te gamen (foto hier). 's Middags lopen we met zijn drieën over Buiten de Waterpoort. Het gebied is ongelooflijk interessant, vindt Dex. Hij is minstens 40 kilo zwaar en haast niet te houden en geneigd om je mee te sleuren. Als je half-rennend goed op gang bent, stopt hij vaak abrupt om iets nader te beruiken terwijl jij doorvliegt. Moet een komisch gezicht zijn (foto hier), want Anna ligt steeds in een deuk. We letten goed op of er weggegooide mondkapjes op de grond liggen. Het werd een hond die er eentje inslikte, bijna fataal.

 

De coronacijfers stijgen vandaag heel fors. Boven het gemiddelde van de afgelopen week! Het verwachte effect van de feestdagen? Of de Britse mutant? Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 9737 coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 2609 meer dan gisteren. De ziekenhuizen dalen wat, de IC's stijgen wat. De verpleeghuizen zijn zeer hoog. Het coronasterven daalt. Er werden 85 overleden Covid-patiënten bij het RIVM gemeld. Gisteren waren dat er nog 175. In Gorcum hadden we 33 nieuwe besmettingen (16 meer dan gisteren).

     Van de Britse coronavariant zijn er nu 50 besmettingen in Nederland gevonden. Een onderzoek van hoogleraar virologie Marion Koopmans, OMT-lid, wijst uit dat dagelijks honderd of meer Nederlanders met de Britse variant besmet raken.

     In de Chinese provincie Hubei, waar de stad Wuhan in ligt, is een plotselinge toename in besmettingen. Inwoners van de provincie worden op grote schaal getest en bijeenkomsten zijn verboden. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (129)

Super Stratospheric Warming (SSW) deze week boven de noordpool (bron: Tokyo Climate Center).
Super Stratospheric Warming (SSW) deze week boven de noordpool (bron: Tokyo Climate Center).

Vrijdag 08-01-2021

Sinds een aantal jaren gedragen de polen van de aarde zich vreemd, vooral de noordpool. Sterk versnelde opwarming. Polar amplification, ik schreef er herhaaldelijk over. Van de week bleek dat de noordpool opeens wel heel erg snel in temperatuur stijgt, sneller dan ooit eerder. Is er iets mis? Nee, de hoge temperatuur die daarbij bereikt wordt is op zich niet exceptioneel, wel de krankzinnige snelheid waarmee. In een paar dagen! Je vindt de grafiek hierboven op de website van het Tokyo Climate Center. De zwarte lijn geeft de huidige temperatuur aan, de grijze de gemiddelde schommeling in de periode 1981 - 2010. Het verschijnsel heet Sudden stratospheric warming (SSW) en is sinds 1951 bekend: grote en supersnelle temperatuurstijgingen in de winterperiode in de polaire stratosfeer. Dus op 10 - 15 kilometer hoogte. Een SSW gaat samen met een omkering van de overwegend westelijke winden in de winter en wordt veroorzaakt door een onderbreking van de opwaartse luchtstromen vanuit de troposfeer. De poolwervel (polar vortex) wordt opeens onderbroken. Het is een complex proces dat hier in detail wordt uitgelegd. Inderdaad hebben we al een week oostelijke winden gehad. Een SSW kan voor een plotseling invallen van winterkoude zorgen, maar dat is niet altijd het geval. Het lijkt erop dat de kou van de SSW ditmaal niet bij ons maar vooral op het Iberisch schiereiland terechtkwam. In het bergland van de Picos de Europa werd een record-minimumtemperatuur van -35,8 graden gemeten. Na het komend weekeinde gaan de temperaturen bij ons verder omhoog. Daarna zou er nog winterkou kunnen komen, maar dat is ver weg en kan gemakkelijk heel anders worden.

 

Copernicus, het aarde-observatieprogramma van de Europese Unie, meldt vandaag dat 2020 het warmste jaar ooit in Europa was, sinds het begin van de metingen. Het jaar ervoor was er ook al een record, maar in 2020 was het gemiddeld maar liefst 0,4 graden warmer dan in 2019. Het was in Europa 1,6 graden warmer dan het langjarig gemiddelde van de periode 1981 - 2010. Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld.

 

Als een jongetje met straf leest Trump in een videoboodschap een tekst voor van de autocue waarin hij een ordelijke en soepele machtsoverdacht belooft. Aan de samenhangende en nogal ambtelijke tekst kun je zien dat hij hem zelf niet schreef. De vaste frase over gestolen verkiezingen kwam er niet in voor.  Hij moest wel, wilde hij voorkomen dat hij in de laatste dagen van zijn rampzalig presidentschap afgezet werd door Pence en zijn (resterende) ministers. Dan was de afgang nog smadelijker geweest. Alles bij die man is fake en beoogt schijn en effect. Ook de bestorming van het Capitool was typisch een nep-coup. De meute aanhangers had geen enkel plan of strategie, ze konden alleen maar vernielen en selfi's maken en die op sociale media plaatsen. De uiterlijke schijn van een staatsgreep, een gebaar voor de beeldvorming, uitgevoerd door potsierlijke leeghoofden.

 

Na ruim 10 dagen sinds de vorige aanval krijgt Anna vannacht weer migraine. Na de medicatie is ze vandaag een zombie. Ik haal boodschappen en dat is alles voor vandaag.

 

Corona. Op en neer. Geen overtuigende daling. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8169 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1549 minder dan gisteren en hoger dan het gemiddelde van vorige week. Ziekenhuizen en IC's wat lager. Er waren 89 overleden Covid-patiënten. Gisteren waren dat er nog 85. In Gorcum hadden we 25 nieuwe besmettingen (8 minder dan gisteren).

     Nu is ook De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus voor het eerst in Nederland vastgesteld, meldt het RIVM. Burgemeester Sadiq Khan van Londen zegt dat de verspreiding van het coronavirus in zijn stad niet meer onder contrôle is. Hij heeft daarom de noodtoestand afgekondigd omdat 1 op de 30 inwoners nu besmet is (in sommige wijken 1 op de 20). De ziekenhuizen kunnen het niet meer aan.

     De GGD's in Rotterdam en Utrecht zijn bij ons begonnen met inenten. Alle vaccinatiemogelijkheden zijn volgeboekt. Binnen vijf dagen hebben bijna 200.000 medewerkers van verpleeghuizen een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren. In de verpleeghuizen werken 260.000 mensen. Die moeten allemaal binnen drie weken tweemaal gevaccineerd worden. Zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn, willen de GGD's een miljoen inentingen per week gaan zetten. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (130)

Zaterdag 09-01-2021

Twitter heeft het account @realDonaldTrump voorgoed verwijderd 'due to the risk of further incitement of violence', zegt het in een verklaring. Dat gebeurde nadat hij gisteren tweette:

 

“The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!”

 

en daarna:

 

“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.”

 

Volgens Twitter blijkt daaruit onder meer dat hij de bestormers van het Capitool blijft steunen. 'Dat hij sommige aanhangers omschrijft als Amerikaanse Patriotten wordt gezien als steun voor de gewelddadigheden in het Capitool.' Ik heb er gemengde gevoelens over. Zijn accounts op andere platformen zoals Facebook werden ook verwijderd. Uiteraard brak er een tsunami van protest uit onder hashtags als #TrumpBanned#POTUS en President of the United States. Je kunt je wel voorstellen wat daar gezegd en hoe er gescholden wordt. De president moet razend zijn geworden toen hij het merkte. Dat geeft me een goed gevoel. Afgesneden van het belangrijkste communicatiemiddel om zijn aanhang op te hitsen! Vertwijfeld ging hij naar zijn officiële account. Dat was er nog. Hij typte:

 

Afbeelding

Daarna verklaarde hij de inauguratie van Joe Biden niet te zullen bijwonen (zie eerder) en suggereerde dat hij 'a new platform' zal beginnen. 'Stay tuned!' Vervolgens werd het account @POTUS ook door Twitter verwijderd. Donald Trump blijft natuurlijk een gevaarlijke man. Zijn account had 88 miljoen volgers. Ook als hij geen president meer is zal hij doorgaan met het ophitsen van zijn aanhang, ik begrijp het, maar toch voelt het niet lekker. In het verbod klinkt door dat er geen vertrouwen is dat de mensen zelf in staat zijn om uit te maken wat waarheid is en wat niet - hoewel ik daar zelf ook vaak aan twijfel. Is het goed dat welke instantie dan ook media controleert op onwaarheid, opruiing en misinformatie? Anderzijds: zou het veel hebben uitgemaakt als men Hitler zijn belangrijkste propagandakanaal in de jaren 20 had ontnomen? Gemengde gevoelens dus.

 

Vannacht vorst, een graad of vier. In de haven ligt hier en daar een dun laagje ijs. Vanochtend schittert de zon in het rijplaagje op de bomen en het gras op de stadswal. De steigers zitten vol vissers. Er zijn waarschuwingen niet de weg op te gaan wegens gladheid. Het wordt een prachtige, wolkenloze dag met veel zon en wandelaars. Ik loop even naar de binnenstad om een brief te posten en een rookworst te halen voor vanavond.

 

Corona. Gisteren werden er ca. 27.000 mensen gevaccineerd, ziekenhuispersoneel en medewerkers van verpleeghuizen. Het beschamende voor-willen-dringen gaat door. Nu wil het onderwijspersoneel eerder. Daardoor zou de meest kwetsbare groep bij wie de meeste gezondheidswinst te boeken valt, de ouderen en de zwakken, opnieuw verder naar achteren moeten schuiven.

     De cijfers dalen vandaag weer, nu tot onder het weekgemiddelde. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 7383 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 764 minder dan gisteren. Ook het aantal positieve tests daalt. Ziekenhuizen en IC's dalen ook. Er waren 139 overleden Covid-patiënten. Gisteren waren dat er nog 89. In Gorcum hadden we 11 nieuwe besmettingen (14 minder dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (131)

Zondag 10-01-2021

Er is een frappante gelijkenis tussen de weergave van de plundering van Rome door de Vandalen in 455 n.Chr. en de bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers. Ik vond hem op internet. Natuurlijk zijn de verschillen ook heel groot en is de picturale overeenstemming toevallig, maar toch geeft het de raadzame gedachte in dat samenlevingen hun onderklasse nooit moeten vertrouwen. Geef ze vooral brood en spelen, bijvoorbeeld, dus een basisinkomen, een voetbalcompetitie en de staatsloterij, en laat ze nooit te groot in aantal worden. Dat laatste vergeet het tegenwoordige internationale kapialisme. Ook komt de uitspraak van Marx me in gedachten, namelijk dat de geschiedenis zich herhaalt, eerst als tragedie en daarna als klucht.

     Wat zeker waar is, is dat de belangrijkste factor die de geschiedenis echt verandert, de ontwikkeling van wetenschap en techniek is. Van de uitvinding van het vuurmaken en de landbouw tot en met internet, quantumcomputers, antibiotica en vaccins. Het waren vooral de exacte wetenschappers en zeker niet de filosofen, die - opnieuw volgens Marx - de wereld alleen maar interpreteerden en niet veranderden. Marx leerde vroeger ook dat de ontwikkeling en de eigendom van de productiemiddelen de klassenverhoudingen bepaalde en de samenleving stuurde, maar dat is voor een aanzienlijk deel hetzelfde. Die productiemiddelen waren mogelijk door wetenschappelijke en technologische ontdekkingen. Denk aan de stoommachine die, uitgevonden in 1705, na 1750 de stoot gaf tot de industriële revolutie en het ontstaan van een arbeidersklasse.

    Het toeval wil dat ik juist nu een boek lees, dat in het begin van de jaren 90 werd geschreven: 'The End of Science' van wetenschapsjournalist John Horgan. Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scienitific Age. In de inleiding constateert Horgan dat er al een halve eeuw niets van terechtkwam om de twee grote theorieën van de natuurkunde, de zwaartekracht van Einstein te verenigen met de quantumtheorie. Nu, dertig jaar later, is dat nog steeds niet gelukt. Horgan dacht in de jaren 90 dat de wetenschap hooguit met wat verfijningen zou komen, maar geen majeure vernieuwingen zou presteren. Dat geloof ik nu ook weer niet. Hoewel de registratie van het Higgsdeeltje (2013), gravitatiegolden (2016) en de radiofoto van een superzwaar gat (2019) belangrijke stappen waren, was het toch vooral een voortborduren op al veel langer bestaande ideeën. Het einde van de wetenschap werd al vaker voorspeld, bijvoorbeeld aan het eind van de 19e eeuw. Tien jaar later wierp Einstein alles omver. Wetenschap gaat altijd gepaard met stagnatie, vallen en opstaan maar niemand weet echter wat er misschien morgen om de hoek ligt. 

 

We krijgen een tweede, zonovergoten dag die de mensen naar buiten lokt. Wij krijgen Tessa en Vajèn op bezoek. Het is enorm druk over de sluis en de stadswallen. Mensen drommen samen in natuurgebieden, waar het veel te druk wordt. Verkeersregelaars moeten ze tegenhouden om met teveel tegelijk de bossen in te gaan van onder meer Lage Vuursche en de Loonse en Drunense duinen of het sneeuwlandschap in Zuid-Limburg te zien.

 

Corona. In Hilversum en Breda demonstreren mensen tegen de coronamaatregelen. Ze houden zich niet aan de regels voor afstand en er wordt uitgebreid gedanst; de mensen worden weggestuurd door de politie. Het kabinet, RIVM en andere betrokkenen overleggen vandaag in het Catshuis over de aanpak van de coronacrisis. Op tafel ligt een verlenging van de lockdown, die tot 19 januari was afgekondigd. Dinsdag is er weer een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

     Het zal ze niet meevallen omdat de RIVM-besmettingscijfers vandaag weer verder dalen, maar niet genoeg. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6657 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 708 minder dan gisteren. Ziekenhuizen dalen licht en IC's stijgen wat. 54 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 139. In Gorcum hadden we 18 nieuwe besmettingen (7 meer dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (132)

Maandag 11-01-2021

De tweede week van 2021 begint met een sombere, bewolkte dag. Vanavond en vannacht zal er veel regen overtrekken. Anna en ik verdelen de boodschappen: zij naar de Spar en ik naar de groenteboer. In de straten heerst stilte. Zelfs op de maandagochtendmarkt zie je weinig mensen. Anna haalt er twee grote bossen tulpen. Niet zalig is het land waarin bloemen tot de essentiële artikelen worden gerekend en boeken niet. Veel mensen zijn bedrukt, ik denk omdat het ernaar uitziet dat het kabinet de lockdown met nog eens met drie weken wil verlengen. Anderen volgen de pluim van het KNMI dagelijks en zien met verlangen uit naar vorstdagen. Naar schaatsen in de onmetelijke verten van de Alblasserwaard. Ik hoor tot die lieden. Maar dat zit er ook al niet in, de pluim toont geen winter tot nabij einde van de maand. Hooguit volgende week dagen met lichte, mogelijk matige vorst in de nacht en wat dagen met sneeuw vanaf de 21e. Na de pluim kijk ik naar het KNMI Klimaatdashboard - na het dagelijks coronadashboard hebben we er ook een voor het klimaat (zie hierboven). De term dashboard suggereert de mogelijkheid van kunnen sturen, maar dat gaat niet op stel en sprong. Je ziet dat de gemiddelde temperatuur in De Bilt sinds 1990 met ruim twee graden is gestegen. Je kunt ook goed zien dat de opwarming versnelt vanaf 1980.

 

Gisteren uitte ik op Facebook mijn ongenoegen over het beschamende voornemen van ons college van burgemeester en wethouders om niet een nieuwe vluchtelingenopvang van het COA te vestigen in het oude belastingkantoor aan de Vroedschapstraat. In het verloop daarvan ontstond een ruzie tussen wethouder Ro van Doesburg en mij. Nu wil hij aangifte tegen me doen. Ik zie het met belangstelling tegemoet en zeg er hier verder niets over. Wie de discussie wil lezen, moet hier klikken.

 

Corona. Het virus is als de duivel. Juist als men zich opmaakt om de lockdown te verlengen dalen de besmettingscijfers verder. Iedereen is echter bevreesd voor de Britse coronavariant. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5499 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1139 minder dan gisteren. Het is het laagste aantal sinds begin december. De ziekenhuizen zijn wat lager, de IC's wat hoger. 50 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren het er nog 54. In Gorcum hadden we 14 nieuwe besmettingen (4 minder dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (133)

Dinsdag 12-01-2021

Sinds de uitzending van Nieuwsuur gisteravond is onze taal weer twee nieuwe woorden rijker: vaccinatievoordringers en voorpiepvaccineerders. De voorzitter van de Gezondheidsraad was in de uitzending, omdat de raad voor de vierde keer sinds oktober had aangedrongen om de ouderen, zowel thuiswonend als in verpleeghuizen, allereerst te vaccineren. Opnieuw benadrukte de raad dat alleen die prioritering

 

(1) de grootste risicodragers beschermt,

(2) de grootste gezondheidswinst geeft,

(3) de druk op de ziekenhuizen het snelst zal wegnemen en

(4) de samenleving en de economie het vroegst zal bevrijden.

 

Maar helaas, er zijn dus steeds meer vaccinatievoordringers. Instellingen vaccineren niet alleen het personeel in de vuurlinie dichtbij besmette patiënten, maar ook anderen zoals kantoor- of restaurantmedewerkers. Zorgondernemer Jos de Blok van een thuiszorgorganisatie stelde het uiterst laconiek vast en liet zijn mensen hun gang gaan. De vaccinerende GGD'en zien het niet als hun taak het langskomend personeel te contrôleren. Het gevolg is dat de eerste levering van het PfizerBioNtech-vaccin al op is. Zo verrommelt het vaccinatiebeleid steeds meer en schuiven de ouderen verder naar achteren in de tijd. Extra zieken, extra druk op de ziekenhuizen, extra doden, extra economische schade. Gaat minister De Jonge ingrijpen? Ik vrees van niet, maar hij zal er vanavond op de persconferentie iets over zeggen. De overheid is van deze tijd; beleid maken en het niet borgen en bewaken. Wat zeiden we vroeger: vertrouwen is goed, maar contrôle is beter.

 

Vannacht veel regen, vanmorgen trekt de zware bewolking snel weg en krijgen we een aardige dag met zon en wolken. We blijven echter keurig binnen. de hele ochtend ben ik bezig met administratieve klusjes: internetbankieren, abonnementen en contributies betalen en zaken van onze VVE. Een nieuwe bewoner wil een verbouwing doen en dat vergt onze toestemming. Het plan is niet onomstreden bij een buurvrouw en vereist ook een omgevingsvergunning van de gemeente, omdat we een beschermd stadsgezicht zijn. Toen we de schuifpui bouwden voor onze serre hadden we ook zo'n vergunning nodig.

     De komende week is er geen winter, maar zaterdag lijkt een kanteldag te worden. Op de WX-prognose voor zaterdagmiddag en -avond trekt in een aantal analyses een flink front met sneeuwval over (zie hierboven), vooral in de Belgische Ardennen en het zuiden van ons land. Maar niet in alle modellen. De posities van de lagedrukgebieden verschilt sterk in de verschillende berekeningen en ook wat betreft de snelheid waarmee het sneeuwfront overtrekt.

 

Zal het kabinet aftreden vanwege de toeslagenaffaire? Of enkele ministers offeren en uit de arreslee gooien? Het probleem is natuurlijk dat er drie lijsttrekkers medeverantwoordelijk waren: Wopke, Asscher en Rutte zelf. De politieke spanning is niet van de lucht en speculaties buitelen over elkaar. Na het vertrek van Theo Hiddema heeft FvD diens zetel niet ingevuld; daardoor heeft de coalitie weer een meerderheid. 'Welke partij durft Rutte III op te blazen?', analyseert Tom-Jan Meeus in de NRC. Dat zou wat zijn, midden in een pandemie. Krap, maar toch. 'Je kunt zeggen dat een demissionair kabinet ook corona kan bestrijden, maar niemand weet dat echt: een campagne is onvoorspelbaar, een pandemie is dat ook, en het zou niet voor het eerst zijn dat het een demissionair kabinet ontbreekt aan slagvaardigheid.' Ik las bij hem dat D66-leider Sigrid Kaag de grens trekt: zij verwerpt de optie dat het toeslagenrapport zonder politieke consequenties blijft. Ik vind zelf ook dat de affaire jarenlang dusdanig veel maatschappelijke en persoonlijke schade aanrichtte, dat voltallig aftreden van het kabinet nodig is. En die slagvaardigheid? Ook demissionair kan het de strijd tegen Covid leiden. Bijna 80 procent van de mensen steunt immers de verlenging van de lockdown. Uiterlijk vrijdag valt de beslissing.

 

Corona. Er lijkt licht te gloren aan het eind van de tunnel nu ook het RIVM een eerste effect van de lockdown zegt te zien, vooral bij de leeftijdscohorten boven 30 jaar. Stijging is er wel bij de groep van 18 tot 24 jaar. En de Britse variant? En het feit dat het reproductiegetal (per 25 december) weer een aantal punten stijgt (van 0,91 naar 0,95)? Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4986 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 498 minder dan gisteren. De ziekenhuizen stijgen weer wat; de IC's dalen wat. Het aantal doden blijft alsmaar hoog. 153 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 50. Ik ben er niet gerust op. In Gorcum waren er 9 nieuwe besmettingen (5 minder dan gisteren).

     Straks om zeven uur is de persconferentie. Naar men zegt zullen de maatregelen drie weken verlengd worden, maar komt er geen avondklok. België stelde er medio oktober wel een in. Dat gaat bezoekjes en feesten tegen, is de idee. Inderdaad zakten de besmettingen in België sneller dan bij ons, maar of dat door die avondklok komt? Bovendien  lopen de cijfers bij de zuiderburen nu weer sterk op, overigens vooral in de groep van 20 - 40 jaar. Door de Britse variant? het virus muteert voortdurend. Nu duikt er een hele nieuwe variant in Brazilië op waar door het wanbeleid van Bolsonaro het virus nagenoeg vrij spel heeft. Naar het begin van dit kwartaal

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (134)

Woensdag 13-01-2021

Anna had vannacht weer migraine. Vanmorgen kleurt bij het opkomen van de zon de oostelijke hemel roserood. De verwachting op een echte winterperiode is weer verdwenen, de pluim wappert na zondag omhoog. Anna knipt mijn lange haren bij. Ze heeft er verstand van, haar ex was kapper. Ik loop naar de tweede etage van ons pand om de verbouwingsplannnen van onze nieuwe bewoner te bekijken. Daar moet onze VVE in toestemmen en de plannen zijn niet onomstreden. Als ik terugloop, sla ik me voor mijn hoofd. Geen mondkapje opgezet! Wat stom. Enfin, we hielden afstand en verder moeten we het maar afwachten. Omdat de VVE door de coronatoestand niet kan vergaderen stel ik de documenten op voor een procedure per email en verzend ze. Dat kost alles bij elkaar veel tijd, mijn middagdutje schiet erbij in.

 

Het kabinet trad gisteravond nog niet af. Eerst wil men 'een inhoudelijke reactie' geven op het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Hoewel het een bekende formulering is om nog wat tijd te winnen, kan ik het wel billijken. De zaak die gedurende tienduizenden onschuldige mensen harteloos en nodeloos in de ellende stortte is het waard dat het kabinet een doordachte verklaring geeft alvorens af te treden. Het opofferen van een of meer minsters is niet voldoende, beseft men. Zullen ze dat vrijdag ook doen? Rutte wilde met een trucje het intiatief bij een van zijn coalitiepartners leggen onder het motief dat het de strijd tegen Covid zou schaden. 'Wie breekt, betaalt' is misschien zijn echte motief, maar in dit geval vind ik het niet zo staatsman-like. Een gezamelijk initiatief tot collectief aftreden zou voor mijn gevoel de meest geloofwaardige stap zijn. Over tweeëneenhalve maand is Rutte III toch al demissionair en de strijd tegen het coronavaccin hoeft er niet extra onder te lijden, zoals ik gisteren al zei.

 

Er is veel astrofysisch nieuws. Het is de tijd van de grote jaarlijkse internationale congressen van sterrenkundigen, dit jaar in virtuele vorm, waar veel nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Je ziet ze op een rij op Astronieuws. Wat indruk op me maakt is de presentatie van het team van Feige Wang van de Universiteit van Arizona. Zij vonden de tot dusver verste quasar ooit, J0313-1806, op een afstand van 13,03 miljard lichtjaar. De leeftijd van ons heelal bedraagt 13,77 miljard jaar. Een quasar is de hoogenergetische kern van een ver sterrenstelsel. Die kern is een superzwaar zwart gat met zijn actieve accretieschijf van heet gas. Het gat zie je niet, er kan zelfs geen licht uit ontsnappen, maar de accretieschijf geeft enorme hoeveelheden straling af. De massa van het zwarte gat van J0313-1806 bedraagt 1,6 miljard zonnemassa's. Het bestond dus al 670 miljoen jaar na de oerknal, toen het heelal nog maar vijf procent van zijn huidige leeftijd had. Astrofysici verwonderen zich hoe zo kort na de oerknal al zulke kolossale zwarte gaten konden ontstaan.

 

Corona. De zorgen concentreren zich vooral op de gevreesde doorbraak van de Britse mutant. Dat werd uit de persconferentie van Rutte en De Jonge gisteravond duidelijk. De grafiek hieronder, die het verschil in aantallen doden toont tussen ons en het VK, toont het duidelijk. Niet omdat die variant op zich dodelijker is, maar omdat een hogere besmettelijkheid (+ 40 - 70 procent) meer besmettingen en vervolgens meer doden veroorzaakt. Dat ziet er nogal dramatisch uit.

 

 

Vandaag zijn er anders dan gisteren weer meer besmettingen bij ons. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6148 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1183 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen neemt de bezetting af; in de IC's neemt hij wat toe. 122 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 153. In Gorcum hadden we 17 nieuwe besmettingen (8 meer dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (135)

De wrattenzwijn-afbeelding in de Leang Tedongnge-grot in Zuidwest-Sulawesi, minimaal 45.500 jaar oud, 136 cm breed. De datering, met uranium-isotopen, is op zijn rechterachterpoot toegepast. (Foto Maxime Aubert/NRC)
De wrattenzwijn-afbeelding in de Leang Tedongnge-grot in Zuidwest-Sulawesi, minimaal 45.500 jaar oud, 136 cm breed. De datering, met uranium-isotopen, is op zijn rechterachterpoot toegepast. (Foto Maxime Aubert/NRC)

Donderdag 14-01-2021

Het is een dag van wolken en zon. Een front met natte sneeuw en regen ten zuiden van ons blijft hangen boven Zeeland en bereikt ons niet. Ik verstouw de dagelijkse portie nieuws. Waarom eigenlijk? Tja, altijd gedaan. Hieronder een greep. 

     Vaccinatievoordringers. Ik had niet verwacht dat zelfs ziekenhuismanagers zouden voordringen, maar in Amersfoort gebeurde dat wel. Verloskundigen en arts-assistenten in het Meander Medisch Centrum werden niet ingeënt, hun managers wel. Een deel van het personeel stuurde een boze brief aan de raad van bestuur, maar de woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat het goed te verdedigen is dat managers ook zijn ingeënt omdat 'ook zij dagelijks rondlopen op de afdeling en 24/7 werken. Als zij omvallen, raakt dat óók de continuïteit van de zorg.' Zo ken ik er nog wel meer. Geen enkele manager heeft direct contact met besmette patiënten. Hoe belachelijk, hoe beschamend.

     Brexit of corona? In dit geval corona. De marechaussee heeft eergisteren een Brits zeiljacht geweigerd toe te laten in de haven van Breskens. Zo? Hebben ze het jacht teruggestuurd? Het woei nogal flink. Dat staat er helaas niet bij. het zal je maar gebeuren! Je bent blij dat je overtocht gelukt is en dan moet je de zee weer op. Meer dan 80 Britse reizigers werden sinds de jaarwisseling geweigerd bij verschillende grensposten op luchthavens en in zeehavens. De weigeringsgrond was dat ze geen dringende reden hadden voor een bezoek aan ons land. Die heb je nodig vanwege de Britse coronavariant en de strengere toelatingsregels die daarmee te maken hebben.

     Vijfduizend huisartsen kregen een intimiderende brief waarin ze worden gewaarschuwd om mee te werken aan de vaccinatiescampagne tegen Covid-19. 'Wij willen u erop wijzen dat u ten alle tijde aansprakelijk gesteld kan worden indien zou blijken dat u onvolledige informatie heeft verschaft aan uw patiënten/ingeschrevenen voorafgaande aan de injectie', schrijft een groep die zich 'Artsen Team Viruswaarheid' noemt. 'De bewijslast ligt bij u'. Geen woorden aan vuil maken, in de prullenbak met die anonieme helden.

     Verder: het terugtreden van Asscher als lijsttrekker van de PvdA. Een persoonlijk drama en ook voor zijn partij, nog ruim twee maanden voor de verkiezingen, maar onvermijdelijk. Zijn gemeend 'sorry' was niet genoeg. Door zijn rol in de toeslagenaffaire dreigde de wederopstanding van de partij buiten bereik te blijven, schrijft De Volkskrant. Asscher is niet eens de hoofdverantwoordelijke voor het schandaal. De blazoenen van Rutte, Hoekstra en Wiebes zijn evenzeer besmet, het kabinet kan nu niet achterblijven, vind ik, en Rutte en Wopke zullen de komende weken ook nog voortdurend moeten uitleggen waarom zij niet als lijsttrekker aftreden en Asscher wel.

     Een boeiend artikel in De Volkskrant over de cruciale rol van ijsbergen bij het ontstaan van ijstijden. Daar wil ik later deze week op terugkomen. In een grot op Sulawesi in Indonesië werd de tot dusver oudste grottekening ter wereld gevonden. Een tekening van een wrattenzwijn door moderne mensen (Homo Sapiens). Hij zou minstens 45.500 jaar oud zijn (afbeelding hierboven). Overigens zie je links, achter het zwijn, de afdruk van een hand, zoals je die overal in de wereld in prehistorische grotten aantreft.

     Dan de tweede impeachment van Trump, waar een teleurstellend aantal van 10 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden vóór stemden. En dan ook nog het rare feit dat generaties die nooit de oorlog meemaakten zich in en buiten het parlement tegen de noodzakelijke avondklok keren. Het doet ze teveel denken aan 'Sperrtijd'. Belachelijk sentiment.

     Al die zaken buitelen vanmorgen over elkaar. Lezen en nadenken kost uren. Opnieuw: waarom toch? Nou ja, het is de wereld waarin ik leef, ik heb geen andere en ik heb alle tijd. Wel laat de onophoudelijke stroom van gebeurtenissen en incidenten een soort moegebeukte oppervlakkigheid ontstaan, een cynisch gevoel van 'het zal allemaal wel, ik heb eigenlijk iets beters te doen', een gevoel dat alles relativeert. Een wereld waarin betekenissen zich oplossen en je op een dag zoals vandaag dat oeroude wrattenzwijn nog het mooist vindt. Maar wat dan? Ik zucht en lees verder.

 

Corona. Lichte stijging. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6575 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 437 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen en op de IC's nam de bezetting af. 89 Covid-patiënten stierven. Gisteren waren dat er nog 122. In Gorcum waren er 19 nieuwe besmettingen (2 meer dan gisteren).

     De gevaarlijke Britse coronamutant wordt aangetroffen in een verpleeghuis in Surhuisterveen (Fr.). Er zijn nu bijna 50.000 vacinaties verricht. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (136)

Strip van Anton Dingeman in Trouw
Strip van Anton Dingeman in Trouw

Vrijdag 15-01-2021

Vanochtend fiets ik naar het ziekenhuis om mijn PSA te laten prikken. Er zijn weer drie maanden verstreken. Het is koud en fris. Op de terugweg haal ik versgerookte paling bij Van Lopik. Tijdens mijn lunch treedt het kabinet af. 'In harmonie en gezamenlijk uiteen'. Wat heeft die lunch daarmee te maken? Niks, maar wat veel mensen hebben, heb ik ook: te kunnen zeggen waar je was toen je belangrijk nieuws hoorde. Nine-eleven, de moord op Fortuyn, de moord op Kennedy en dergelijke.

     Het aftreden wegens de toeslagenaffaire was onvermijdelijk, schreef ik gisteren al. Helemaal door het terugtreden van Asscher als lijsttrekker van de PvdA. Ik lees dat Wiebes nu ook verdwijnt als minister wegens zijn rol in de affaire. Hij blijft dus niet demissionair. De vraag is wat de andere twee lijsttrekkers nu doen. Rutte zal blijven, voorspel ik, het lukte hem om het afgelopen jaar op voldoende afstand te blijven en volgens de jongste peilingen zal de VVD in maart een mega-resultaat boeken van 40 tot 45 kamerzetels. De andere partijen volgen op grote afstand; het is voldoende voor een vierde premierschap. Die afstand gold niet voor CDA-lijsttrekker Hoekstra, hij was direct betrokken en medeverantwoordelijk. Ik geloof niet dat hij zal aftreden maaar hij zal er bij de campagne zeker veel last van krijgen, meer dan Rutte. Het CDA zal zijn verlies in geloofwaardigheid en het electoraal nadeel ervan voor lief willen nemen, want als Wopke zou aftreden kan men - juist na de toeslagenaffaire - Pieter Omtzigt moeilijk voor een tweede keer aan de kant schuiven. Juist niet bij de toeslagenaffaire.

     En de bestrijding van de coronapandemie? Het kabinet zal demissionair doorregeren. Dat zou het over dik twee maanden toch al worden. In zekere zin heeft het zelfs wat meer de handen vrij, omdat het nu niet meer kan vallen (individuele ministers wel). Anderzijds kunnen onpopulaire maar noodzakelijke beslissingen zoals het instellen van een avondklok, electoraal slecht vallen. Neen, zegt Rutte op zijn personferentie vanmiddag, ik kan niet garanderen dat een demissionair kabinet corona even goed kan bestrijden als het missionaire kabinet. Hm, dat betwijfel ik, het omgekeerde geldt ook, zoals we vorig jaar zagen: een missionair kabinet garandeert dat ook niet.

     Na zijn persconfentie gaat de premier op de fiets naar de koning in Paleis Huis ten Bosch. Dat vind ik wel terecht.

 

Corona. De besmettingscijfers willen niet fors zakken. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6093 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 461 minder dan gisteren. De ziekenhuizen en de IC's zakken weer wat. 96 Covidpatiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 88. In Gorcum waren er 22 nieuwe besmettingen (3 meer dan gisteren.

     Virologe Marion Koopmans van het OMT tweet vanuit China, waar ze is met een WHO-team om in de stad Wuhan naar de oorsprong van de pandemiet te zoeken, over het aftreden van het kabinet: 'Als ik ff zo vrij mag zijn: worst possible timing ( vanuit covid bekeken). Onvoldoende daling, nieuwe varianten, coronamoeheid, lang voorjaar.......en nu een stoelendans erbij. All hands on deck en focus zou fijn zijn.' Maar ja, makkelijk spreken, zij is geen politica.

     Als gevolg van bouwwerkzaamheden om zijn fabriek in België uit te breiden kan Pfizer de komende drie à vier weken minder vaccins leveren aan Europese landen waaronder Nederland. Dat is zeer vervelend, maar daarna kunnen ze er meer maken. De latere leveringen van het Pfizer-vaccin kunnen met name van invloed zijn op de vierde groep die volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt ingeënt met het Pfizer-vaccin: de mobiele 60-plussers. Wij dus, let wel, we hadden volgens de Gezondheidsraad tot de eerste groep moeten horen. Dat zijn we niet en dat is dankzij de politiek. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (137)

Zaterdag 16-01-2021

Vandaag is het even winter. Vanaf een uur of drie zal er een front met sneeuwbuien overtrekken. Het blijft sneeuwen tot in de avond en er zal bij ons een dekje van 2 tot 3 centimeter vallen. Het blijft niet lang liggen. In de nacht naar zondag stijgt de temperatuur naar 2-4 graden en daarbij kan wat (mot)regen vallen. Volgens de lange-termijnvoorspellingen hebben we daarmee de winter gehad. De tweede helft van de winter verloopt naar verwachting kletsnat. Dat komt door de effecten van de huidige La Niña in de Pacific. Over de laatste 150 jaar was het in de lente bij een La Niña droger. De kans op een nat voorjaar neemt na een La Niña volgens het KNMI af van 33 naar 20 procent. Er is echter discussie over hoelang de La Niña dit jaar zal duren.

     Anna en ik blijven de hele dag binnen. Op de barometer daalt de luchtdruk snel. Om drie uur bereikt het front ons, het begint opeens te sneeuwen, aanvankelijk licht met piepkleine vlokjes. Jammer dat het om natte sneeuw gaat. Al gauw verdicht het zich tot een echte sneeuwjacht met iets dikkere vlokken, door de flinke wind uit het zuiden. Met het invallen van de schemering daalt de temperatuur en vanaf vier uur blijft de sneeuw beter liggen. Wandelaars schuiven voorzichtiger over de sluis. Ze maken foto's van elkaar. Nederland heeft weer eens sneeuw; vroeger was het er altijd in de winters. Velen zijn opgetogen, want sneeuw wordt steeds zeldzamer in ons land door klimaatopwarming.

 

In de afgelopen week verloor Trump zijn online-megafoon op de sociale media. Nu kan hij zijn aanhangers niet meer oproepen om te gaan demonstreren. Persoonlijk vind ik dat prettig, maar het voelt ook ongemakkelijk wat betreft de vrijheid van meningsuiting. Trump had met zijn oproep tot geweldadigheden bij het Capitool duidelijk een grens overschreden, maar een totale verbanning? En dan nog wel door privé-ondernemingen als Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat en YouTube? Ik ben het eigenlijk eens met Angela Merkel die de boycot 'problematisch' vindt.  Alleen de rechterlijke en wetgevende macht zouden volgens haar zo'n besluit moeten kunnen nemen, 'en niet het management van een socialemediaplatform'. Een paar private bedrijven uit de Verenigde Staten mogen niet de scheidsrechters zijn over wat je online wel of niet kunt zeggen.

 

Corona. In Nederland zijn inmiddels iets meer dan 200 gevallen van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld, meldt het AD. Bij slechts een klein deel van de gevonden besmettingen is er een directe link met het Verenigd Koninkrijk, wat erop duidt dat de Britse variant zich al breder heeft verspreid in Nederland.

     Opnieuw is het dagelijks aantal besmettingen lager. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur 5340 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 722 minder dan gisteren. De bezetting in ziekenhuizen en IC's daalt ook verder, maar het aantal doden niet. 98 Covid-patiënten stierven. Gisteren waren dat er nog 96. In Gorcum hadden we 10 nieuwe besmettingen (12 minder dag gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (138)

Zondag 17-01-2021

Winter 2021, Nederland had een halve dag sneeuw. Velen liepen met schielijk aangeschafte sleetjes en fototoestellen naar buiten. Ik schaarde me bij hen (met camera) en maakte toen de straatverlichting aanging onder andere de foto hierboven van ons huis vanaf de wal naast de sluis. Vannacht ging het dooien en vanmorgen was bijna alles weg. Toch even winter, je moet al snel tevreden zijn want het zal waarschijnlijk alleen maar schaarser worden.

     Vandaag is het met 8 graden alweer zacht weer en de komende week wordt het nog zachter met temperaturen boven de 10 graden. Buiten is het redelijk zonnig met af en toe een lichte regenbui. We genieten een vreedzame middag. Ik lees het nieuwe boekje van journaliste Carolien Roelants over het Midden Oosten: 'Wereld in wanorde' (Prometheus, 2021) en een nieuw essay van Timothy Snyder in The New York Times Magazine, 'The American Abyss' (9 januari 2021). Snyder, auteur van het visionaire boek 'The Road to Unfreedom' uit 2018, analyseert dat Trump van plan was de Amerikaanse democratie af te breken om hemzelf te dienen. Hij had echter nooit een visie die groter was dan hijzelf. 'Yet Trump never prepared a decisive blow. He lacked the support of the military'. Inderdaad: hij had de top van leger, politie en veiligheidsdiensten teveel tegen zich in het harnas gejaagd.

     Vervolgens beschrijft Snyder onder meer de gevolgen van de diepe verdeeldheid binnen de Republikeinse Partij tussen gamers en breakers. De eerste groep bespeelt het systeem voor zoveel mogelijk eigen voordeel; de breakers noemt hij de pre-fascisten die, zoals de Tea Party, het systeem slopen en vervangen door een autoritair bewind. Ook nu kijkt hij in het essay vooruit, in dit geval naar de volgende presidentsverkiezingen in 2024. 'The claim that the other side stole the election (van 2020 - TZ) is to promise to steal one yourself'. Dit is wat er kan gebeuren:

 

'A breaker candidate loses a narrow presidential election in November 2024 and cries fraud, the Republicans win both houses of Congress (wat in 2020 niet lukte - TZ) and rioters in the street, educated by four years of the big lie, demand what they see as justice'. Ingrediënten die dan wél tot een coup kunnen leiden, mits de steun van de militairen van tevoren wel veilig gesteld is.

 

Corona. Vanmiddag is het eerste Catshuisberaad van het demissionaire kabinet. De onderwerpen: wel/niet openen van de basisscholen en de kinderopvang, een nieuw steunpakket voor ondernemers en het instellen van een avondklok van 20 tot 04 uur. De politie in Amsterdam veegt vanmiddag met een waterkanon het Museumplein schoon van een verboden demonstratie tegen de regering en tegen het coronabeleid in het bijzonder.

     De nieuwe besmettingen stijgen weer wat ondanks het weekeinde. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5622 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 290 meer dan gisteren. Ook de ziekenhuizen en de IC's stijgen weer. 43 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren dat er nog 98. In Gorcum hadden we 11 nieuwe besmettingen (1 meer dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (139)

Bloei van rode en groene algen op King George Island, Antarctica (Credit: Bob Gilmore)
Bloei van rode en groene algen op King George Island, Antarctica (Credit: Bob Gilmore)

Maandag 18-01-2021

Het ritme van ijstijden en interglacialen - 100.000 jaar ijstijd, 10.000 jaar een warmer interglaciaal ertussen - wordt bepaald door de manier waarop de aarde om de zon danst.  Sinds bijna drie miljoen jaar kent de periodiciteit in de bewegingen van de aarde hetzelfde patroon. Het is de resultante van drie bewegingen excentrciteit (100.000 jaar), obliquiteit (40.000 jaar) en precessie (26.000 jaar). Dat werd honderd jaar geleden ontdekt door de Servische wetenschapper Milutin Milanković. Dat ritme heet naar hem de Milanković-cycli. Die werden in 2007 nog eens door onderzoek aan ijskernen van Antarctica bevestigd. Zo heb ik het altijd geleerd. Maar ook andere factoren spelen een rol. Splinternieuw onderzoek op Antarctica legt zo'n factor bloot. Een recente studie van wetenschappers van het National Snow and Ice Data Center (NSIDC) en het Western Washington University legt de rol bloot van algen die op sneeuw van het Antarctiscch schiereiland groeien. Hoe meer het gebied opwarmt, hoe meer er van die rode en groene algen groeien. Op mijn reis bijna een jaar geleden heb ik ze ook gezien. Ze verminderen de albedo, waardoor die meer warmte van de zon opneemt. 'We are seeing these algae blooms spread across wide areas along the coast. The blooms can be so intense and dark, like wearing a dark T-shirt on a sunny day, that they warm up the surface and cause more melting. The warming is likely expanding and strengthening the snow algae bloom season, which could continue to increase in this region of Antarctica as the climate continues to warm', zeggen de onderzoekers op de website van het NSIDC. Ze zagen het onder andere op King George Island (foto hierboven).

     De onderzoekers maten dat door de toegenomen algengroei op de sneeuw de albedo met 40 procent vermindert door groene algen en 20 procent door rode. Dat verschil komt door het chlorofyl, dat meer zonlicht absorbeert. 'We’re seeing that these new darker and more widespread blooms are having a knock-on effect of accelerating melting.' Deze nieuwe factor zit nog niet in de klimaatmodellen. Mogelijk bepaalt hij dat de ijstijd van 100.000 jaar die in de komende eeuwen zou moeten beginnen, volledig verhinderd wordt. Of dat goed nieuws is, betwijfel ik, want het forceert de aarde in de richting van hele nieuwe extremen.

 

We hebben een droge, zachte dag. De hele week blijft het zacht. We doen separaat onze boodschappen in een stille binnenstad. Ik kan nergens kaarsen vinden; ze worden niet aangevoerd, zeggen ze in de winkels. We zijn gewend om 's avonds bij een glas wijn kaarsen aan te steken, dat doen we zelfs op de boot, maar ze zijn op. Waxinelichtjes moeten nu de romantiek brengen. In de haven begint de havendienst vol optimisme de kademuren schoon te spuiten voor het komend vaarseizoen. Gelet op de verlengde lockdown stellen we de bestuursvergadering van overmorgen van de Gorcumse Poëzieroute uit tot over een maand.

 

Corona. Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de WHO, waarschuwt dat de wereld op de rand staat van 'een catastrofaal moreel faillissement'. Hij hekelt het egoïsme van de rijke landen en de farmaceutische bedrijven. De coronavaccins worden niet eerlijk verdeeld. Er is sprake van hamsteren, van een chaotische markt, een ongecoördineerde reactie en voortdurende sociale en economische verstoring van de distributie. 'Deze ik-eerst-houding maakt niet alleen de zwaksten in de wereld nog kwetsbaarder, maar het is ook zelfondermijnend', zegt Tedros. 'Uiteindelijk maakt dit gedrag de pandemie alleen maar langer.' Hij heeft gelijk, zo is de wereld en de chef van de WHO een roepende in de woestijn. Je zag het ook in het fenomeen van de vaccinvoordringers bij ons.

     Het was altijd nog onzeker: kun je na het doormaken van corona nog steeds anderen besmetten? Brits onderzoek onder 20.000 werkers in de gezondheidszorg wijst nu uit: na een infectie ben je minstens vijf maanden beschermd, maar ook blijkt dat mensen ondanks de antilichamen die ze hebben, toch het virus bij zich kunnen dragen en anderen besmetten. Dus alleen de overlevers zelf zijn beschermd.

     Ondertusssen wordt de verspreiding van de Britse coronavariant in ons land snel groter. Het OMT schat dat ongeveer 10 procent van de nieuw-besmette mensen hem heeft. Over een maand kan dat meer dan 50 procent zijn, lees ik op het live-blog van de NRC. Ondertussen zaniken nogal wat mensen, onder wie burgemeesters, over de mogelijke instelling van een avondklok. Het Veiligheidsberaad van de 25 regio's is uitgesteld naar morgenavond. Inmiddels houdt de politie in de roosters alvast rekening met extra bezetting in de avond en de nacht. De Britten zelf geven ook een goed voorbeeld: ze willen overgaan op 24/7 vaccineren.

     De cijfers zakken gelukkig ineens flink. Velen zullen dat aangrijpen om ondanks de hoge besmettelijkheid van de Britse variant, de avondklok op de lange baan te schuiven, conform het beginsel van het kalf en het dempen van de put. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4822 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 784 minder dan gisteren. De ziekenhuizen en de IC's stijgen weer. 59 Covid-patiënten overleden. Gisteren waren dat er 43. In Gorcum hadden we 12 nieuwe besmettingen (1 meer dan gisteren). Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (140)

Dinsdag 19-01-2021

Het spijt me, maar ik ga me steeds meer schamen voor het coronabeleid in Nederland. Het eindeloze gezever over het instellen van een zeer waarschijnlijk effectief middel als een avondklok. En de belachelijk trage vaccinatiecampagne. Het voortdurende vaccinatievoordringen. Weer bezwijkt minister De Jonge voor een dokterslobby, ditmaal die van de huisartsen. Met de woedende LHV sprak hij af dat zij ook eerder mogen, niet pas op 15 februari maar nog deze week worden er 15.000 vaccins voor gebruikt. Tot gisteren werden er slechts 77.000 vaccins toegediend sinds 6 januari, 40.000 ziekenhuismedewerkers en 35.000 medewerkers van verpleeghuizen, terwijl de heldere doelstelling van de Gezondheidsraad - eerst de ouderen en de zwakken - opnieuw opschuift. Ik zeg dat niet voor onszelf, overigens, wij blijven wel langer binnen.

     Nederland is met Bulgarije en Servië de hekkensluiter in Europa (zie de tabel hierboven). Bij een verantwoorde aanpak zou er in de 25 vaccinatiecentra in ons land 7 x 24 uur gevaccineerd moeten worden om onze bevolking zo snel mogelijk te beschermen. Israël doet dat bijvoorbeeld, gisteren werden er op één dag meer dan 186.000 mensen gevaccineerd. Daar is intussen bijna 30 procent van de mensen beschermd; in Nederland slechts 0,44 procent. In het Verenigd Koninkrijk willen ze in de nachten doorgaan met vaccineren. Nu wil De Jonge de tweede injectie (na 3 weken) uitstellen, terwijl het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Europese Medicine Agency (EMA) adviseren om de tweede prik niet uit te stellen; de werking van het vaccin bij meer tijd tussen de prikken is namelijk nog niet goed onderzocht. 'Ik zou die gok nu niet willen nemen', zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie in Groningen. Wat een aanfluiting! Ach, je wordt er chagrijnig van en dat is niet bedoeling. ik houd erover op, dat weeklagen heeft geen zin. Gewoon - wat ik zei - langer binnen blijven.

 

Het weer zit ook niet mee. We zijn weer onder de invloed van opeenvolgende oceaandepressies, die regen wind en warme lucht naar onze regio stuwen. De winter heeft zich ver naar het oosten teruggetrokken en zal zich deze maand niet meer aandienen.

 

Coronacijfers. Vandaag meldt het RIVM 4.335 nieuwe besmettingen. Gisteren waren het er 489 meer. Het percentage positieve testen daalt, maar dat komt ook door de grote testactie in Lansingerland. 'De daling van de besmettingen wordt overschaduwd door de opmars van de coronavarianten' zegt het RIVM in De Volkskrant. Het reproductiegetal d.d. 1 januari stijgt naar 0,98. De meer besmettelijke Britse variant was echter volgens de laatste inschattingen zo'n 30 procent besmettelijker op die datum, dus met een R van 1,3. Bij dat cijfer zou de epidemie dus weer aantrekken. Om dat te voorkomen lijkt het kabinet af te stevenen op de instelling van een avondklok.

     De ziekenhuizen blijven gelijk, de IC's stijgen wat. Sinds gisteren zijn 106 sterfgevallen vanwege corona gemeld. Gisteren waren er 43. In Gorcum hadden we 5 nieuwe besmettingen (7 minder dan gisteren. Morgen aan het begin van de middag houdt het kabinet een persconferentie. Dan weten we of er een avondklok komt. Naar het begin van dit kwartaal

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (141)

F.B. Hotz door Henny Dijkstra in 1998, olieverf op doek, 50 x 40,5 cm. .
F.B. Hotz door Henny Dijkstra in 1998, olieverf op doek, 50 x 40,5 cm. .

Woensdag 20-01-2021

Na mijn wrevel over het oneindige gezeur over de coronamaatregelen en specifiek de avondklok (snel instellen!), heb ik vanochtend zin in iets volledig anders. In - gewoon - mooie dingen. Het sobere portret hierboven van de auteur F.B. Hotz, geheel in blauwe tinten, werd in 1988 gemaakt door schilder/beeldhouwster Henny Dijkstra. Ze was bevriend geraakt met de schuwe schrijver, die erg gesteld was op zijn eenzaamheid. In de jaren 90 las ik veel van zijn sterk ironiserende boeken. Met vrouwen had hij altijd een moeizame omgang. Na zijn ellendige huwelijk scheidde hij van zijn vrouw in 1964 en trok bij zijn zuster in huis tot zijn dood in 2000. In 1977 belde Henny Dijkstra bij hem aan met een bos bloemen:

 

'Ik werd thuis bezocht door een Oegstgeester vrouw Dijkstra, niet lelijk, ongeveer vijftig, grijs kort haar. Het is de weduwe van Herman Dijkstra, de schilder-tekenaar. Ze wilde een handtekening in haar exemplaar van m’n boek, dat ze beweerde in één dag uitgelezen te hebben.'

 

Dijkstra was na de dood van haar man gaan schilderen, ze had een atelier ingericht in haar tuinhuis. Alleen aan haar vertrouwde hij zijn manucripten toe voor commentaar. Zij maakte het portret hierboven van Hotz. In 1998 werd duidelijk dat Henny aan een zeer ernstige vorm van dementie leed, en in 1999 stierf ze. Een jaar later overleed ook Hotz. (informatie van de schrijversgalarij van het Literair Museum). Ach, denk ik, waarom lees ik toch bijna altijd nieuws, politiek, klimaat en overige wetenschap? Waarom niet vaker van die prachtige literatuur zoals die van Hotz? Ik zou mijn leven kunnen beteren.

 

Het is een tamelijk grijze dag. De zon schijnt bleek door de wolken. Het is zacht met wind uit het zuiden. We maken een wandeling over de stadswal en Buiten de waterpoort (foto hier). Januari zonder winterkou.

 

Corona, onmogelijk om je eraan te onttrekken. Het nieuws is slecht. Virologen slaan alarm, schrijft De Volkskrant: 'Het coronavirus is bezig te ontsnappen aan de greep van ons immuunsysteem.' Dat slaat niet op de Britse variant, maar op de mutanten die ontstonden in Zuid-Afrika en Brazilië. Mensen kunnen voor de tweede keer besmet raken met die mutanten. Menselijke afweerstoffen hebben er minder vat op, je kunt dus voor de tweede keer ziek worden alsof je het nooit gehad hebt. De afweer schiet mis omdat de vijand is veranderd. Dat is nog niet alles: de hoge mutatiegraad van het coronavirus geeft ook de kans dat de nieuwe varianten ook resistent zijn voor de vaccins. Dat blijkt onder meer uit deze Amerikaanse studie met bloedmonsters van Zuidafrikaanse geïnfecteerden. 'Ik denk dat we nog niets gezien hebben', waarschuwde een Leidse viroloog vijf dagen geleden. Dat gevaar werd zelfs al aan het begin van de pandemie gesignaleerd. De huidige vaccins zijn in beginsel aanpasbaar, maar ze zijn gericht tegen het spike-eiwit (dat steeds verandert). Nieuwe vaccins zouden bij voorkeur moeten bestaan uit gedood virus, zodat ook mensen die besmet zijn ook antilichamen maken tegen andere virusbestanddelen.

 

Er zijn zoveel dwazen in de wereld. Tot mijn spijt hoort ook mijn geliefde zanger Van Morrison daarbij. Hij wil het verbod op livemuziek in kroegen en zalen in zijn land (Noord-Ierland) juridisch aanvechten. De 75-jarige artiest is een uitgesproken tegenstander van de coronamaatregelen en bracht een aantal anti-lockdownnummers uit. Een minpunt van Van The Man.

     Gisteravond zag ik bij Jinek verbaasd en misnoegd Diederik Gommers zich uitspreken tegen de aanstaande avondklok. Soms een ongericht projectiel, die man. Maar vandaag is hij om, hij zag nieuwe berekeningen van het RIVM en OMT. 'Helaas ziet het ernaar uit dat extra maatregelen noodzakelijk zijn, waaronder een avondklok', schrijft hij op zijn Instagram-account.

     Dat komt goed uit. Vanmiddag om twee uur zien we de persconferentie van Rutte en De Jonge. Er komt een pakket van extra maatregelen waarvan de avondklok tussen half negen en half vijf er een van is, als de Tweede Kamer er morgen mee instemt. Het gaat zaterdag- of zondagavond in. Met belangstelling lees ik de lijst met uitzonderingen, die ons logisch lijkt. Bezorgdiensten kunnen doorgaan na 20.30 uur en je mag bijvoorbeeld nog steeds te gast zijn in een avondpraatprogramma dat live wordt uitgezonden. Wat een opluchting; het leven zou erg saai worden. Voor ons maakt het niets uit, maar even 's avonds bij de buren aanwippen kan niet meer. Je mag trouwens nu ook maar één bezoeker ontvangen. Er is een lijst van uitzonderingen. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Omdat de helft van de gereserveerde vaccins voor de tweede prik wordt ingezet voor eerste vaccinaties, kan er eerder worden gestart met het vaccineren van 60-plussers.

     De cijfers stijgen vandaag, Oorzaak: de Britse variant? Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5615 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1292 meer dan gisteren. De rioolwatermetingen stijgen (waarde 11 januari). De bezetting van ziekenhuizen en IC's is iets lager. 87 Covid-patiënten stierven. Gisteren waren dat er nog 106. In Gorcum hadden we 12 nieuwe besmettingen (7 meer dan gisteren). In Gorcum Oost gaat de buurtpreventie wel 's avonds wel de straat op; het dievengilde heeft geen avondklok, zeggen ze.

 

Wat goed gaat, je zou het haast vergeten: Trump verlaat Het Witte Huis. Eindelijk en voor altijd, mag ik hopen. Het is een vertrek vol schaamte en schande na een mislukt presidentschap. De man heet zijn opvolger niet welkom. Zijn populariteit is op een historisch dieptepunt na de door hem opgezweepte bestorming van het Capitool. Behalve een ultra-conservatief hooggerechtshof kreeg hij weinig voor elkaar. Er zijn meer dan 400.000 coronadoden en de vaccinatiecampagne schiet niet op. Hij verloor zijn tweede termijn en verspeelde de Republikeinse meerderheid in de senaat. Hij is de eerste president die tweemaal geïmpeached is. Zijn opvolger zal vrijwel alle besluiten van Trumps termijn meteen ongedaan maken. Niemand zal hem nog ooit op het Witte Huis uitnodigen. Een complete afgang, 'de grootste ooit'.  Naar het begin van dit kwartaal

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Gorinchem (142)

Neerslag afwijking van normaal wereldwijd (regenmeters) in 2020 (bron: GPCC precipitation worldwide 2018 - 2020)
Neerslag afwijking van normaal wereldwijd (regenmeters) in 2020 (bron: GPCC precipitation worldwide 2018 - 2020)

Donderdag 21-01-2021

Een droge dag met wolken en zon. De stevige zuidenwind zakt in. Terwijl Anna wat boodschappen haalt lees ik het nieuws en luister met een half oor naar het geneuzel van de Tweede Kamer over de aanscherping van de coronamaatregelen en vooral de avondklok. Ik snap het niet: we willen allemaal toch zo snel mogelijk van de lockdown af? Als Rob Jetten is geweest, weet je de uitslag al. Met tegenzin akkoord als hij wat later begint. Dat zal dan wel het resultaat van het debat worden. Maar het RIVM had eerder gewaarschuwd: hoe korter de avondklok, hoe minder effectief hij is.

     Op de website van de zelfbenoemde Covid-specialist Maurice de Hond blijkt uit zijn jongste post dat hij de grafieken niet begrijpt, waarmee Ernst Kuipers deze week de avondklok bepleitte. Hij noemt die 'misleidend'. 'Daarmee 'worden we de avondklok in gemanipuleerd'. Eerst rekent hij de gevreesde stijging van de r-waarde bij de groei van de Britse variant naar zich toe. De combi-grafiek zat inderdaad wat rommelig in elkaar wat betreft de Y-as (aantal besmettingen) en de relatie met de bezettingen op de IC's. De startwaarde op 18 januari was bij Kuipers te hoog. Een correctie daarvan maakt de combi-grafiek echter niet minder ernstig: een meer dan dubbele bezetting half maart kunnen onze IC's ook niet aan.

 

Interessanter is een nieuw kaartje (hierboven) van het Global Precipitation Climatology Center (GPCC) van de veranderingen in de jaarlijkse neerslaghoeveelheden in de wereld in 2020. Meer neerslag in de sub-Sahara en China en uitdroging in de Sahara, het Amazone-gebied en het westen van de VS. Ook bij ons in West-Europa nam de droogte toe en dat hebben we de afgelopen jaren gemerkt.

 

Corona. De Tweede kamer is de hele middag nog in debat. Rutte wil de start van de avondklok niet verder verschuiven dan 21.00 uur. Anders neemt de effectiviteit teveel af. Die concessie is voldoende voor D66, dus de avondklok komt er wel.

     Ondertussen stijgen de besmettingen ode tweede dag op rij. Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5857 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 260 meer dan gisteren. Ziekenhuizen dalen, IC's nauwelijks. 91 Covid-patiënten stierven. Gisteren waren dat er nog 87. In Gorcum hadden we 3 nieuwe besmettingen (9 minder dan gisteren). Mogelijk hebben we hier nog geen Britse variant. De GGD's geven nu ook dagelijks de cijfers van hun vaccinatiecampagne. Dat is dus niet alles, ook instellingen vaccineren; die cijfers vallen er buiten. Gisteren zijn 9179 mensen door de GGD's gevaccineerd, wat het totale aantal gevaccineerden door de GGD's op 66.469 mensen brengt. Zij moeten allemaal nog wel een tweede prik ontvangen. Naar het begin van dit kwartaal

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail