www.sailing-dulce.nl

Logboek 2020/3 Zeeland en corona

Middelburg (6)

Zondag 26-07-2020

In rioolwaterzuiveringsinstallaties kan men genetische restanten van het coronavirus meten. Het betreft het gen voor het N2-proteïne van het virus. Op die manier kan het dienen als een veel snellere indicatie over de besmettingsgraad onder de bevolking. Er zijn 29 van die installaties in ons land waar het RIVM die concentraties meet. Ik schreef er een maand geleden over. Het zou veel beter (met name actueler) inzicht geven dan het Reproductiegetal R0, dat steeds twee weken achter loopt. Ook het KWR (dat voortkwam uit het Kiwa) meet als sinds februari in het rioolwater van zeven steden, Schiphol en Terschelling de concentratie erfelijk restmateriaal van het coronavirus. Lees hier de actuele analyse van de rioolwatermonsters van woensdag 22 juli. Hierboven zie je als voorbeeld de grafiek van Amsterdam, waar de dalende tendens inmiddels werd omgezet in een stijgende. Dat geldt ook voor Utrecht, Schiphol en Den Haag, maar niet of minder voor de andere meetlokaties. Je kunt mooi zien hoe de curve eerst stijgt in het rioolwater, daarna stijgt het aantal geregistreerde besmettingen, dan het aantal ziekenhuisopnames en tenslotte het aantal doden. Het rioolwatersignaal maakt een snellere reactie op de viruscirculatie mogelijk. Het is, dunkt me, zaak dit item snel op te nemen in het coronadashboard van de rijksoverheid.

 

Vannacht veel regen, vandaag is het droog en vaak zonnig. We blijven aan boord. Anna vult de watertanks bij en ik worstel een tijd met de oplossing van het verlies van het Digitenne-signaal, althans het verlies van de weergave ervan op onze televisie. Beginnende debiliteit? De oplossing blijkt eenvoudig, maar wel na lang zoeken.

     Hoe is het met corona? Het RIVM meldt vandaag het hoogste aantal besmettingen sinds 7 juni: 214 tegenover 137 positieve tests gisteren. Het reproductiegetal blijft onveranderd op 1,29. Het aantal besmettingen in België loopt verder op. Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad van het land vervroegd bijeen. Er is een record-aantal doden in Australië ondanks een vergaande lockdown. De tweede golf slaat er harder toe dan de eerste. Naar het begin van dit kwartaal