www.sailing-dulce.nl

Logboek 2020/2 Lente en corona

Gorinchem (236)

De interactieve jachthavenkaart van het blad
De interactieve jachthavenkaart van het blad 'Zeilen'. Groen is open, rood is dicht. Veel havens staan er nog niet op.

Woensdag 13-05-2020

De interactieve jachthavenkaart van het blad Zeilen toont welke havens open of dicht zijn (zie hierboven). Helaas staan heel veel havens er niet op. Geen opgaven gedaan, veronderstel ik, of Zeilen heeft ze niet zelf gebeld. Enfin, we zien volgende week wel. Waarschijnlijk vertrekken we woensdag richting Haringvliet. Daar kunnen we altijd een boei pikken bij het Hellegatseiland of aanleggen aan het remmingwerk van de jachtensluis van de Volkerak.

 

Mallotig of doortrapt? Het laatste, vrees ik. Bij touroperator Corendon kan iedereen boven de 16 jaar zich morgen inschrijven à raison van 69 euro voor een onbetrouwbare sneltest op antilichamen tegen het coronavirus. De viroloog aan het Erasmus MC, die de test nota bene zelf onderzocht, spreekt van 'schijnveiligheid'. 'Het is totale onzin en ik zou het niemand willen adviseren', zegt ze. Maar Corendon denkt het beter te weten en beweert dat hij wel betrouwbaar is. Doortrapt dus. Ik schreef hier al eerder over het gevaar van dergelijke testen. 'Door commerciële testlabs hebben artsen minder zicht op virusuitbraken', analyseert De Groene Amsterdammer vandaag.

 

Het is vandaag een wat winderige, overwegend droge dag. We stellen ons in op vertrek volgende week woensdag. Ik haal bij de ANWB de Wateralmanak deel 2, 2020. Ik had de watertanks aan boord willen vullen, maar vandaag zijn mannen bezig om de kades rond de haven schoon te spuiten. Het tappunt aan het passantengebouw is dus bezet. Dan morgen. Ze doen dat schoonspuiten voor de tweede keer, waarom weet ik niet. Anderen zijn bezig met voegspecie op de trappen. Vorige keer spoten ze de voegen tussen de stenen eruit. Werkverschaffing.

 

De laatste RIVM-cijfers:

 

Positief geteste personen

43.211* (+227)
Ziekenhuisopnames 11.430

(+52)

Overleden personen

5.562** (+52)

 

Ik lees 'Zoönose' van David Quammen uit (2013, Ned. vert. en heruitgave 2020). Het korte nawoord bij deze heruitgave is van 28 januari jl. Dan is de enorme omvang die de pandemie zal krijgen ook Quammen nog niet helemaal duidelijk. Het is overigens een uitstekend boek, dat veel inzicht geeft in wat ons altijd al boven het hoofd hing: zoönotische virussen die we uit hun dierlijke reservoirs dwingen door onze miljardenomvang en de wijze waarop we hun toevluchtplaatsen in de laatste wildernissen op aarde verstoren door ontbossing, eten van bushmeat en klimaatverandering. Heeft Quammen de huidige corona-pandemie voorspeld, zoals de uitgever op het voorblad beweert? Nou, bijna, zou ik willen zeggen. Hij vreesde meer voor nieuwe, zeer gevaarlijke mutaties van het griepvirus, zoals bij de Spaanse Griep in 1918/1919 toen er wereldwijd meer dan 50 miljoen doden vielen. Bij de Covid-19 pandemie zijn er tot vandaag werelwijd 300.000 doden. In vier maanden.

     Meer specifiek vreest hij dat het vogelgriepvirus op de mens over zal springen. Maar het werd een coronavirus vanuit reservoirs van vleermuizen in China, al dan niet via een andere diersoort zoals varkens. Maar hij zit er dicht bij als hij op pagina 458 een epidemioloog aanhaalt, die in het bijzonder verwijst naar coronavirussen. 'Die moeten worden beschouwd als ernstige bedreigingen voor de menselijke gezondheid. Dit zijn virussen met een hoge evolueerbaarheid en een bewezen vermogen om epidemieén te veroorzaken onder populaties van dieren'. NB; de mens is ook een dier. Bijna zeven jaar na zijn boek brak de corona-pandemie bij dat dier uit. Naar het begin van dit kwartaal