www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/4 Herfst in Gorinchem

Gorinchem (103)

Dinsdag 03-12-2019

Weer iets hoger, + 0,55 graden Celsius over afgelopen november, de update van de gemiddelde wereldtemperatuur in de lagere atmosfeer, gemeten door satellieten (zie hierboven). De grafiek is al 7 jaar niet meer in 'de min' geweest.

     Vorige week schreef ik over het Emissions Gap 2019 rapport van de VN. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen zou tussen 2020 en 2030 met elk jaar ruim 7% moeten dalen om de klimaatdoelen van Parijs 2015 te halen: beperking van de opwarming tot +2 graden en liefst tot +1,5 graden bij de eeuwwisseling. In die context vindt momenteel de Klimaattop in Madrid plaats. Het doel van de top is om alsnog richtlijnen vast te stellen voor de landen om dat doel te halen. De verwachtingen zijn niet hoog.

 

In London is een andere top begonnen: die van de NAVO. Daar gebeurt vandaag is bizars. NOS-nieuws: 'Kort voor aanvang van de top zei de Turkse president Erdogan dat hij van de bondgenoten volledige steun eist in het gevecht tegen terroristen. Daarmee doelt Erdogan op Koerdische strijdgroepen. Krijgt Turkije geen steun van andere NAVO-lidstaten, dan zal het land zich keren tegen de plannen voor de verdediging van de Baltische landen.' Not bene: Erdogan zelf informeerde de NAVO niet toen hij Syrië binnenviel.

     Zo holt de Turkse president het fameuze Artikel 5 verder uit, het artikel uit het handvest dat poneert dat een aanval op één van de leden een aanval is op alle. Al eerder wekte Trump twijfel aan zijn steun voor dat artikel, dat het fundament van afschrikking (deterrence) door de NAVO is en de voornaamste verdediging van het vrije westen vormt. Het toeval wil dat ik juist nu het boek lees van een voormalige hoge NAVO-functionaris, Richard Shireff 'War with Russia' (Coronet, 2017), dat beschrijft hoe Rusland de Baltische staten aanvalt. Opvalt dat het daar niet de Turken zijn die de eenheid van het bondgenootschap aantasten, maar Duitsland, Griekenland (toen nog onder Syriza) en Hongarije. In drie jaar kunnen zaken veranderen. Ten goede? Soms, maar nu vrees ik dat de verdeeldheid alleen maar groter wordt. Wanneer Europa niet snel en adequaat zijn eigen veiligheid verbetert, blijft het toenemend kwetstbaar. Dat krijgt repercussies.

 

Mooie zonnige herfstdag. Omdat Anna vannacht weer een migraine-aanval had, past ze hier thuis op kleindochter Lina-Mae. Die wordt door Tessa geberacht en gehaald. Gaande de dag wordt Anna beter. Terug naar boven