www.sailing-dulce.nl

Logboek 2019/1 Winter in Gorinchem

Gorinchem (196)

2007. Fons bouwt een vuilwatertank in achter de wand van de douche.
2007. Fons bouwt een vuilwatertank in achter de wand van de douche.

Donderdag 28-02-2019

Het zat er een keer aan te komen, zeker na de warme, droge zomer van vorig jaar, dat de overheid de naleving van het verbod voor de pleziervaart om ontlasting op open water te lozen strikter wil handhaven. In het blad van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers staat er deze maand een artikel over. Het verbod om boordtoiletten te lozen op binnenwateren (tot 3 zeemijlen uit de kust) is al sinds 2009 van kracht, maar er werd nooit op gecontroleerd, dus nagenoeg alle watersporters loosden op open water en zelfs in jachthavens. Dat er veel te weinig afzuigstations in jachthavens waren gebouwd, hielp niet mee en dat het verbod niet voor de beroepsvaart gold ook niet. Nu de economie groeit en er meer waterrecreanten zijn, raken sommige wateren 's zomers ernstig vervuild. Bijvoorbeeld de Friese meren.

    Maar jongstleden november liet minister Cora van Nieuwenhuizen (met die olijke oogjes) weten dat ze een wijziging van de ‘Regeling lozen buiteninrichtingen’ voorbereidt. Dat gaat ver: er komt in de loop van april, dus vóór het nieuwe seizoen, een verplichte verzegeling van buitenboordafsluiters. Dat maakt illegale lozing onmogelijk. Zo'n regeling is in de VS succesvol. Het schijnt dat iedere plezierschipper zelf de afsluiter van het toilet moet borgen met een slot of een zware tie-rip. Tja, de contrôle daarop door de waterpolitie lijkt me nogal omslachtig, maar ik kan me voorstellen dat men dat in sterk vervuilde wateren toch gaat uitvoeren. Terecht, we leven qua afvoer van faecaliën niet meer in de middeleeuwen. Gelukkig hebben wij al sinds 2007 een vuilwatertank (foto hierboven). We gebruikten hem weinig, maar in sommige delen van de Turkse zuidkust was het verplicht. Bijvoorbeeld de Baai van Fethiye. In ons land gaat het niet werken als er niet meer afzuigstations ('poepslurpers') in de havens komen. Je kunt op een hoop opwinding, protest en gezever rekenen. Ik denk dat men al die energie beter in een effectievere aanpak van het mestoverschot kan steken.

 

Vanmorgen hangt er lichte nevel en is het bewolkt. Routine sport en boodschappen. Daarna een lange en gezellige lunch met zwager Cees en zijn vrouw Mieke. Vandaag is in Vegelinsoord, Friesland het eerste kieveitsei gevonden. Voor de eerste keer (nog nét) in februari. In Australië verwacht men een nieuwe hittegolf. Terug naar boven